Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BDG - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 58,16 tỷ đồng, giảm 35,11% so với cùng kỳ.

27/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BDG - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 30,68 tỷ đồng, giảm 44,44% so với cùng kỳ.

21/09/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 12,799,920 CP

28/08/2023

BDG: Phan Thành Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã bán 107,200 CP

21/08/2023

BDG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

21/08/2023

BDG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

15/08/2023

BDG: Phan Thành Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký bán 107,240 CP

15/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDG của Công ty Cổ phần May mặc Bình Dương như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty cổ phần May Mặc Bình Dương, số 7/128 Khu phố Bình Đức 1, phường Bình Hoà, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương bắt đầu từ ngày 28/08/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.

14/08/2023

May mặc Bình Dương (BDG) chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, tỷ lệ 30%

14/08/2023

Cổ phiếu ở vùng đỉnh lịch sử, một doanh nghiệp may sắp trả cổ tức 30%

CTCP May mặc Bình Dương (UPCoM: BDG) thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt. Động thái này diễn ra lúc cổ phiếu BDG đang neo ở vùng giá cao nhất từ trước đến nay.

14/08/2023

BDG: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/08/2023

Điều gì sắp diễn ra với chứng khoán?

13/08/2023

Lịch chốt quyền cổ tức tuần 14/8 – 18/8: Một doanh nghiệp chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 278%

08/08/2023

BDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/08/2023

BDG: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền

01/08/2023

BDG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/07/2023

BDG: Báo cáo tài chính quý 2/2023

28/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BDG - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 34,5% so với cùng kỳ, lãi 23,86 tỷ đồng.

24/07/2023

BDG: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

20/06/2023

BDG: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023