Tin tức & sự kiện

01/03/2024

BCTC 2023 BDW - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 45 tỷ đồng.

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BDW - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 1,44% so với cùng kỳ, lãi 10,23 tỷ đồng.

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BDW - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 14,83 tỷ đồng, giảm 5,18% so với cùng kỳ.

24/08/2023

BDW: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

04/08/2023

BDW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

29/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BDW của CTCP Cấp thoát nước Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 08/09/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Định (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 08/09/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.

28/07/2023

BDW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/07/2023

BDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

BDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2022

20/07/2023

BDW: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BDW - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 11,62 tỷ đồng, giảm 10,11% so với cùng kỳ.

13/06/2023

BDW: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 BDW - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 8,34 tỷ đồng tăng 23,45% so với cùng kỳ.

26/04/2023

BDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

12/04/2023

“Ế” niêm yết, phát hành mới

04/04/2023

BDW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

08/03/2023

BDW: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

06/03/2023

BDW: Báo cáo thường niên 2022

02/03/2023

BDW: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/03/2023

BDW: Báo cáo tài chính năm 2022