Tin tức & sự kiện

09/08/2022

BHC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

28/06/2022

BHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/06/2022

BHC: Đào Văn Sơn - Thành viên BKS - đã bán 16,300 CP

23/06/2022

BHC: Hồ Đình Thuần - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 84,590 CP

15/06/2022

BHC: Đào Văn Sơn - Thành viên BKS - đăng ký bán 16,300 CP

15/06/2022

BHC: Hồ Đình Thuần - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 84,590 CP

15/06/2022

BHC: Nguyễn Thị Xuân Lan không còn là cổ đông lớn

03/06/2022

BHC: Thông báo mời họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

BHC: Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

27/04/2022

BHC: Nguyễn Thị Mai Trâm không còn là cổ đông lớn

26/04/2022

BHC: Quyết định hội đồng quản trị về kế hoạch tổ chức đại hội đồng thường niên năm 2022

05/04/2022

BHC: Báo cáo thường niên 2021

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHC của Công ty cổ phần bê tông Biên hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 4/2022, TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp Công ty Cổ phần Bê tông Biên Hòa
Đường 1A, KCN Biên Hòa 1, phường An Bình, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động SXKD năm 2021; Kế hoạch SXKD năm 2022;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và Báo cáo kiểm tra của BKS năm 2021;
+ Tờ trình về thay đổi nhân sự;
+ Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
+ Các vấn đề khác (nếu có).

17/03/2022

BHC: Báo cáo tài chính năm 2021

01/03/2022

BHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/02/2022

BHC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

05/01/2022

CC1 đã thoái vốn khỏi Bê tông Biên Hòa

CC1 đã bán toàn bộ 1.8 triệu cp, tương đương hơn 40% vốn tại CTCP Bê tông Biên Hòa (UPCoM: BHC). Bên mua là 1 cá nhân và 1 người nội bộ của BHC.

04/01/2022

BHC: Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã bán 1,841,282 CP

28/12/2021

BHC: Đặng Văn Hoan - Thành viên BKS, Người được ủy quyền công bố thông tin - đã mua 920,641 CP

28/12/2021

BHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Trần Thị Kim Anh