Tin tức & sự kiện

18/07/2023

BHK: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

04/07/2023

BHK: CBTT Hợp đồng vay hạn mức năm 2023

30/06/2023

BHK: CBTT Hợp đồng kiểm toán năm 2023

08/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BHK của CTCP Bia Hà Nội - Kim Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Kim Bài, thị trấn Kim Bài - Thanh Oai – Hà Nội (hỗ trợ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân), bắt đầu từ ngày 22/06/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.

08/06/2023

BHK: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

06/06/2023

BHK: CBTT ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022

02/06/2023

BHK: CBTT Ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chia cổ tức năm 2022

08/05/2023

BHK: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BHK: Thay đổi nhân sự

25/04/2023

BHK: CBTT Tài liệu bổ sung Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

06/04/2023

BHK: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2023

BHK: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

16/03/2023

BHK: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

13/03/2023

BHK: Thông báo ngày đăng ký cuồi cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/03/2023

BHK: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

09/03/2023

BHK: Báo cáo thường niên 2022

06/03/2023

BCTC 2022 BHK - Lợi nhuận bứt phá gấp 7 lần so với cùng kỳ, đạt 5 tỷ đồng.

01/03/2023

BHK: Báo cáo tài chính năm 2022

19/01/2023

BHK: Trương Thị Từ - người có liên quan đến Giám đốc; Người đại diện theo pháp luật; Ủy viên HĐQT - đã bán 2,800 CP

18/01/2023

BHK: Giao Giám đốc thực hiện ký hợp đồng với Tổng công ty Cổ phần Bia Rượu - NGK Hà Nội