Tin tức & sự kiện

27/07/2022

BHN: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

BHN: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

19/07/2022

BHN: Thông báo thay đổi thư ký và người phụ trách quản trị công ty

23/06/2022

IR Awards 2022: Large Cap tiếp tục dẫn đầu về tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin

Trong 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) trên thị trường chứng khoán tốt nhất.

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

29/04/2022

BHN: Nghị quyết, Biên bản và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

27/04/2022

BHN: Thông báo ký kết hợp đồng soát xét BCTC quý 1/2022

20/04/2022

BHN: Báo cáo thường niên năm 2021

06/04/2022

BHN: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

31/03/2022

BHN: Giải trình biến động LNST HN và riêng năm 2021 đã được kiểm toán

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (mã CK: BHN) như sau:

18/03/2022

BHN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

11/03/2022

BHN: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC và thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

16/02/2022

BHN: Thông báo chi trả cổ tức năm 2020

10/02/2022

Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền, 2,380 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền của Tổng Công ty Cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (mã CK: BHN) như sau:

06/02/2022

Những doanh nghiệp ‘lì xì’ cổ tức đầu năm Nhâm Dần

Trong tuần giao dịch đầu tiên sau kỳ nghỉ tết Nguyên đán (07-11/02/2022), có 3 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức bằng tiền mặt và 3 doanh nghiệp khác chốt quyền chia cổ tức bằng cổ phiếu.

28/01/2022

BHN: Giải trình biến động LNST HN và riêng quý 4/2021 so với cùng kỳ năm trước

28/01/2022

BHN: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

28/01/2022

BHN: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền

28/01/2022

BHN: BCTC Hợp nhất quý 4 năm 2021