Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 BKC - Lợi nhuận giảm 69,47% trong năm 2022.

31/01/2023

BKC: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

30/01/2023

BKC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

12/01/2023

Quý 1/2023, 88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ quý 1/2023 với 88 mã chứng khoán không được giao dịch ký quỹ (margin) trong quý 1/2023. Được biết, theo quy định, nhà đầu tư sẽ không được sử dụng hạn mức tín dụng (đòn bẩy tài chính-margin) do công ty chứng khoán môi giới cấp để mua 88 mã cổ phiếu bị xếp vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ này. Trước đó, HOSE cũng công bố danh sách 65 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023 và danh sách này bổ sung thêm 3 mã so với số lượng trong danh sách công bố hồi đầu quý 4/2022.

11/01/2023

88 mã chứng khoán bị HNX cắt margin quý 1/2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) đã công bố danh sách 88 mã chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ trong quý 1/2023. Hơn nữa, nguyên nhân dẫn đến việc cắt margin còn là cổ phiếu trong diện đình chỉ giao dịch như CTX, DZM, LUT, VGP, ART. Xuất hiện trong danh sách tiếp tục là cổ phiếu thuộc hệ sinh thái FLC như ART, KLF hay cổ phiếu BII thuộc "họ Louis".

03/11/2022

BKC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/10/2022

BKC: Thay đổi Giấy chứng nhận ĐKDN Công ty TNHH Việt Trung

25/10/2022

BKC: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

21/09/2022

BKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

BKC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

31/08/2022

BKC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

BKC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2022

BKC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

BKC: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

19/07/2022

BKC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

14/06/2022

BKC: Ký Hợp đồng soát xét và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

07/05/2022

BKC: Điều lệ Công ty đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua

07/05/2022

BKC: Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 thông qua

06/05/2022

BKC: Các Quy chế của Công ty đã được đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua