Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 BSP - Lợi nhuận giảm 96,14% trong 2022.

16/01/2023

BSP: Báo cáo tài chính quý 4/2022

09/01/2023

BSP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/12/2022

BSP: Quyết định Hội đồng quản trị

26/12/2022

BSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/12/2022

BSP: Quyết định Hội đồng quản trị

26/12/2022

BSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/11/2022

“Bức tranh” kinh doanh của các doanh nghiệp bia

Bức tranh kinh doanh quý 3/2022 của doanh nghiệp ngành bia trên sàn chứng khoán mang tông màu tươi sáng chủ đạo. Đây là một trong những ngành tăng trưởng mạnh mẽ về cả doanh thu và lợi nhuận trong bối cảnh sức cầu phục hồi sau 2 năm “ngủ đông” vì dịch COVID-19.

18/10/2022

BSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

18/10/2022

BSP: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

BSP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

BSP: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/07/2022

BSP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

07/07/2022

BSP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSP của CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 06/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bia Sài Gòn – Phú Thọ (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 06/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân đối với cá nhân/giấy phép đăng ký kinh doanh đối với tổ chức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

09/05/2022

BSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

01/05/2022

BSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

BSP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền

25/04/2022

BSP: Báo cáo tài chính quý 1/2022

30/03/2022

BSP: Thay đổi nhân sự