Tin tức & sự kiện

19/02/2024

Vị 'đắng' của bia

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BSP - Lợi nhuận quý 4 gấp 2,9 lần so với cùng kỳ, đạt 1,36 tỷ đồng.

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BSP - Lợi nhuận quý 3 gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt 3,46 tỷ đồng.

15/08/2023

BSP: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/07/2023

BSP: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

BCTC Quý 2/2023 BSP - Lợi nhuận Q2/2023 tăng 14,66% so với cùng kỳ, lãi 5,84 tỷ đồng.

17/07/2023

BSP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

17/07/2023

BSP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

29/06/2023

PV Drilling (PVD) hoàn thành 100% kế hoạch năm trong 6 tháng

09/06/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BSP của CTCP Bia Sài Gòn - Phú Thọ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/06/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/06/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 12/07/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Phú Thọ vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 12/07/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân đối với cá nhân; xuất trình giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với tổ chức. năm 2022

09/06/2023

BSP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

02/06/2023

BSP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/05/2023

BSP: Đính chính Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 BSP ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 5,58 tỷ đồng quý I.

27/04/2023

BSP: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

20/04/2023

BSP: Điều lệ Công ty

20/04/2023

BSP: Báo cáo tài chính quý 1/2023

19/04/2023

BSP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

28/03/2023

BSP: Báo cáo thường niên 2022

22/03/2023

BCTC 2022 BSP - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 1 tỷ đồng.