Tin tức & sự kiện

31/01/2024

Doanh nghiệp nhiệt điện “ấm” hơn

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 BTP - Lợi nhuận quý 4 gấp 1,8 lần so với cùng kỳ, đạt 18,37 tỷ đồng.

28/12/2023

Rủi ro với cổ đông nhỏ lẻ khi cổ đông lớn tận thu cổ tức

19/12/2023

Kinh doanh sụt giảm mạnh, Nhiệt điện Bà Rịa (BTP) muốn chia cổ tức lên tới 26,47%

17/12/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 8 doanh nghiệp điện cuối tháng 12

17/12/2023

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ ngày 18-22/12

15/12/2023

Cổ đông EVNGENCO3 (PGV) dự kiến nhận thêm 1.041 tỷ đồng cổ tức đầu năm sau

05/12/2023

04/12/2023

24/10/2023

BCTC Quý 3/2023 BTP - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 11,84 tỷ đồng, giảm 86,32% so với cùng kỳ.

09/09/2023

EVNGENCO3 hoàn thành tốt nhiệm vụ cung ứng điện cao điểm mùa khô

30/08/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh thông báo về ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền đối với Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa như sau:

30/08/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 30/8