Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BTP: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

26/01/2023

Phó Thủ tướng chỉ đạo việc chia cổ tức từ nguồn lợi nhuận sau thuế của ACV

Văn phòng Chính phủ vừa có công văn số 9/TB – VPCP thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái tại chủ trì cuộc họp về việc chia cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam-CTCP (ACV) hôm 11/1/2023. Nếu đề xuất này được thông qua CMSC sẽ tiến hành các thủ tục đầu tư bổ sung vốn nhà nước vào doanh nghiệp đối với cổ tức được chia cho phần vốn nhà nước tại ACV theo quy định pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp. Cụ thể, khoản 17 Điều 2 Nghị định số 140/2020/NĐ-CP quy định về phân phối lợi nhuận đối với doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ, sau khi trích lập các quỹ, doanh nghiệp phải thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt.

19/01/2023

BCTC 4/2022 BTP - Lợi nhuận giảm 35,88% trong 2022.

18/01/2023

Nhiệt điện Bà Rịa (BTP): Quý 4 lỗ 11,2 tỷ đồng do ảnh hưởng tỷ giá

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa (mã CK: BTP)  đã công bố BCTC quý 4/2022 và luỹ kế cả năm 2022. Bên cạnh đó cổ tức được chia từ đầu tư tài chính trong quý 4/2022 là 7,2 tỷ đồng, giảm 10,6 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Được biết năm 2022, Nhiệt điện Bà Rịa đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 947 tỷ đồng, LNST đạt 68,7 tỷ đồng, lần lượt giảm 22% và 46% so với thực hiện 2021.

20/10/2022

BTP: BCTC quý 3 năm 2022

18/10/2022

BTP: Thông báo giấy ủy quyền thực hiện công bố thông tin

18/10/2022

BTP: Bổ nhiệm Ông Lê Hoàng Triều là Người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

18/10/2022

BTP: Quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị kiêm thư ký công ty đối với Ông Lê Hoàng Triều

26/08/2022

BTP chốt quyền trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 15% 

CTCP Nhiệt điện Bà Rịa (HOSE: BTP) sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 07/10/2022.

25/08/2022

BTP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

23/08/2022

BTP: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

19/08/2022

BTP: Nhắc nhở chậm CBTT giải trình lợi nhuận sau thuế trong kỳ báo cáo bán niên 2022 có sự chênh lệch trước và sau soát xét lớn hơn 5%

18/08/2022

BTP: Giải trình bổ sung nguyên nhân LNST thay đổi trước và sau soát xét 6 tháng đầu năm 2022

12/08/2022

BTP: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

BTP: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

20/07/2022

BTP: BCTC quý 2 năm 2022

07/07/2022

BTP: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

10/06/2022

BTP: Quyết định của HĐQT về việc giải quyết cho Ông Đoàn Ngọc Nhân Phó Tổng Giám đốc Kinh doanh nghỉ việc

01/06/2022

BTP: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/05/2022

BTP: Thông báo về việc tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022