Tin tức & sự kiện

14/09/2022

BVL: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

26/08/2022

BVL: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

22/08/2022

BVL: Lê Huy Giang - Ủy viên HĐQT - đã bán 100,000 CP

22/08/2022

BVL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

BVL: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

BVL: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/08/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BVL của CTCP BV Land như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ công ty;
+ Các nội dung khác (nếu có) thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 08/08/2022 đến ngày 24/08/2022
          - Địa điểm thực hiện: Tầng 4, tòa nhà Rivera Park, 69 Vũ Trọng Phụng, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

03/08/2022

BVL: Thay đổi người công bố thông tin

03/08/2022

BVL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

BVL: Lê Huy Giang - Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 100,000 CP

28/07/2022

BVL: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

18/07/2022

BVL: Thay đổi nhân sự

18/07/2022

BVL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

18/07/2022

BVL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

BVL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/06/2022

BVL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/06/2022

BVL: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

22/06/2022

BVL: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/05/2022

BVL: Nghị quyết Hội đồng quản trị