Tin tức & sự kiện

08/08/2023

Một doanh nghiệp xây dựng vẫn chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

Ngày 04/08/2023, HĐQT CTCP Cầu 12 (UPCoM: C12) ban hành nghị quyết hoãn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023 đến trước ngày 31/12/2023.

07/08/2023

C12: Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày 31/12/2023

02/08/2023

C12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

11/07/2023

C12: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu C12

11/07/2023

C12: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu C12

13/06/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu C12 của CTCP Cầu 12 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/07/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/07/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Nội dung cụ thể sẽ được thông báo tới cổ đông sau.
          - Địa điểm tổ chức họp: 463 Nguyễn Văn Linh, Phúc Đồng, Long Biên, Hà Nội
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 24/08/2023

09/06/2023

C12: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

08/06/2023

C12: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/06/2023

C12: Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

06/06/2023

C12: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

24/05/2023

Trụ sở chưa nghiệm thu phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn đưa vào hoạt động, Cục Hàng không nói gì?

23/05/2023

C12: Thông báo trạng thái chứng khoán cổ phiếu C12

23/05/2023

C12: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu C12

19/01/2023

C12: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

17/11/2022

C12: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

C12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

C12: Thông báo duy trì diện bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch Upcom

27/05/2022

C12: Thông báo về việc duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM đối với cổ phiếu của tổ chức đăng ký giao dịch chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

11/02/2022

C12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

09/02/2022

C12: Báo cáo quản trị công ty năm 2021