DNSE Detail Stock C12

UPCOM: CTCP Cầu 12

Xây dựng cầu đường

logo

C12

Tin tức

IPOS.VN: Fintech nổi tiếng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 1,5 tỷ đồng

C12

0.00%

LM3

0.00%

10/04/2024

IPOS.VN: Fintech nổi tiếng chậm đóng bảo hiểm xã hội hơn 1,5 tỷ đồng

Bóng dáng người Cienco 1 tại Khang Nguyên ICI

C12

0.00%

TTL

0.00%

15/03/2024

Bóng dáng người Cienco 1 tại Khang Nguyên ICI

Eurowindow đứng đầu danh sách chậm đóng bảo hiểm xã hội tại Hà Nội

C12

0.00%

FLC

VC2

-1.79%

+1

14/03/2024

Hà Nội công khai danh sách hàng chục nghìn doanh nghiệp nợ bảo hiểm

C12

0.00%

SD6

0.00%

07/03/2024

Hà Nội công khai danh sách hàng chục nghìn doanh nghiệp nợ bảo hiểm

Apax Leaders, VIT Garment, FLC... và loạt doanh nghiệp tại Hà Nội nợ bảo hiểm hàng chục tỷ đồng

C12

0.00%

13/01/2024

Apax Leaders, VIT Garment, FLC... và loạt doanh nghiệp tại Hà Nội nợ bảo hiểm hàng chục tỷ đồng

HNX đình chỉ giao dịch 29 mã cổ phiếu UPCoM

C12

0.00%

CTN

0.00%

FBA

0.00%

+1

12/12/2023

Hà Nội công bố danh sách doanh nghiệp nợ BHXH, loạt doanh nghiệp của Shark Thủy 'đứng' top đầu

C12

0.00%

11/12/2023

Hà Nội công bố danh sách doanh nghiệp nợ BHXH, loạt doanh nghiệp của Shark Thủy 'đứng' top đầu

Hơn 20 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM bị đình chỉ giao dịch từ 15/12

C12

0.00%

S96

0.00%

+8

08/12/2023

Hơn 20 mã cổ phiếu trên sàn UPCoM bị đình chỉ giao dịch từ 15/12

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

C12

0.00%

SDX

0.00%

+15

08/12/2023

Danh sách 23 cổ phiếu sàn UpCoM vừa bị đình chỉ giao dịch

25 mã trên UPCoM bị đình chỉ và hạn chế giao dịch từ 15/12 tới

C12

0.00%

VLF

0.00%

+10

08/12/2023

25 mã trên UPCoM bị đình chỉ và hạn chế giao dịch từ 15/12 tới

Một doanh nghiệp xây dựng vẫn chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

C12

0.00%

08/08/2023

Một doanh nghiệp xây dựng vẫn chưa thể tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2023

C12: Hoãn họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đến trước ngày 31/12/2023

C12

0.00%

07/08/2023

C12: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

C12

0.00%

02/08/2023

C12: Quyết định duy trì diện hạn chế giao dịch đối với cổ phiếu C12

C12

0.00%

11/07/2023

C12: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu C12

C12

0.00%

11/07/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

C12

0.00%

13/06/2023

C12: Ngày đăng ký cuối cùng Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

C12

0.00%

09/06/2023

C12: Nghị quyết Hội đồng quản trị

C12

0.00%

08/06/2023

C12: Gia hạn thời gian tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

C12

0.00%

07/06/2023

C12: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

C12

0.00%

06/06/2023