Tin tức & sự kiện

01/02/2023

C69: Báo cáo tài chính quý 4/2022

01/02/2023

C69: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

27/01/2023

C69: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

19/12/2022

C69: Phạm Tiến Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 912,700 CP

29/11/2022

C69: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/11/2022

C69: CBTT NQ HĐQT số 10/2022/NQ-HĐQT v/v thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

29/11/2022

C69: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/11/2022

C69: Phạm Tiến Quỳnh - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1,000,000 CP

08/11/2022

C69: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

08/11/2022

C69 thông qua chào bán 18 triệu cp cho cổ đông hiện hữu

Ngày 05/11, CTCP Xây dựng 1369 (HNX: C69) đã tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 và thông qua phương án chào bán 18 triệu cp ra công chúng cho cổ đông hiện hữu và phát hành 1.8 triệu cp để trả cổ tức năm 2021.

31/10/2022

C69: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

C69: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

17/10/2022

C69: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

21/09/2022

C69: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

20/09/2022

C69: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

20/09/2022

C69: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/09/2022

C69: CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

16/09/2022

C69: CBTT Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ năm 2021.

16/09/2022

C69: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ năm 2021

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.