Tin tức & sự kiện

21/09/2022

C69: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

20/09/2022

C69: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/09/2022

C69: CBTT Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022.

16/09/2022

C69: CBTT Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán riêng lẻ năm 2021.

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

29/08/2022

C69: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

C69: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

23/06/2022

C69: CBTT Quyết định số 160/QĐ-XPVPHC của UBCKNN ngày 13/06/2022 v/v Xử phạt vi phạm hành chính của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

22/06/2022

C69: CBTT v.v Ký hợp đồng kiểm toán với Chi nhánh Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C tại Hà Nội.

17/06/2022

C69 bị phạt 85 triệu đồng do vi phạm giao dịch với cổ đông

Ngày 13/06/2022, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với CTCP Xây dựng 1369 (HNX: C69).

15/06/2022

C69: Đính chính NQ HĐQT số 02/2022/NQ-HĐQT 11/02/2022 về việc Giao dịch với các bên liên quan.

10/06/2022

C69: CBTT về NQ HĐQT số 06/2022/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC soát xét và BCTC năm 2022.

09/06/2022

C69: CBTT về việc Công ty TNHH Toàn Thắng chính thức trở thành Công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369.

09/06/2022

C69: Công bố thông tin về việc Công ty TNHH Toàn Thắng chính thức trở thành Công ty con của Công ty Cổ phần Xây dựng 1369

27/05/2022

C69: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc Thông qua Quy chế Công bố thông tin Công ty CPXD 1369

26/05/2022

C69: Lê Thị Thùy Linh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 528,400 CP

20/05/2022

C69: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2022

C69: Báo cáo tài chính quý 1/2022

05/05/2022

C69: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

25/04/2022

C69: Lê Thị Thùy Linh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 1,000,000 CP