Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CAB - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 26,03 tỷ đồng, giảm 3,27% so với cùng kỳ.

27/12/2023

VTVcab chốt phương án chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông

11/11/2023

VTVcab (CAB) có chủ tịch mới

02/11/2023

Truyền hình Cáp Việt Nam (CAB) niêm yết “cho vui”, kết quả kinh doanh hiện tại ra sao?

01/11/2023

BCTC Quý 3/2023 CAB - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 20,63 tỷ đồng

12/09/2023

CAB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

31/08/2023

CAB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/08/2023

CAB: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

16/08/2023

CAB: Thông báo chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

04/08/2023

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,010 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAB của CTCP Tổng Công ty truyền hình cáp Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 10,1%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.010 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 28/08/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Ban Tài chính kế toán - Công ty cổ phần Tổng công ty Truyền hình cáp Việt Nam (địa chỉ: số 3/84 Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, Hà Nội) vào các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần kể từ ngày 28/08/2023.
Cổ đông nhận cổ tức thông qua hình thức chuyển khoản: hoàn thiện Giấy đăng ký nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền theo thông báo của Công ty được đăng tải trên website theo đường dẫn: http://dichvu.vtvcab.vn/tin-tuc-khuyen-mai/codong.năm 2021

03/08/2023

CAB: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

03/08/2023

Vừa thông báo lỗ quý II/2023, Truyền hình cáp Việt Nam (CAB) chốt quyền chia cổ tức 10,1% bằng tiền

02/08/2023

CAB: CBTT ký hợp đồng với Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC để kiểm toán BCTC năm 2023

02/08/2023

BCTC Quý2/2023 CAB - Q1 bù đắp Q2, lợi nhuận đầu năm đạt 3,34 tỷ đồng

02/08/2023

CAB: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

02/08/2023

CAB: Báo cáo tài chính quý 2/2023

02/08/2023

CAB: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 cho các cổ đông

02/08/2023

CAB: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

01/08/2023

CAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2023

CAB: Nghị quyết Hội đồng quản trị