Tin tức & sự kiện

21/09/2023

CCV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

13/07/2023

Rối quản trị tại VNCC (VGV), Chủ tịch đậm chất chuyên quyền?

06/07/2023

CCV: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023 của công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam

28/06/2023

ĐHCĐ VNCC (VGV): Chủ tịch HĐQT không trả lời câu hỏi của cổ đông, viện cớ hết giờ để dừng chất vấn

20/06/2023

Khi nhà báo làm… "cổ đông bất đắc dĩ"

30/05/2023

Quản trị doanh nghiệp tại Coninco (CNN): Rối do đâu?

07/05/2023

Cổ tức tuần 08-12/05: Cao nhất gần 51%

Trong tuần từ 08 - 12/05, có 27 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt. Trong đó tỷ lệ cao nhất là 50.83%, tương đương cổ đông sở hữu 1 cp nhận được 5,083 đồng. Tổng cộng, có 6 doanh nghiệp chốt quyền chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ trên 30%.  

05/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,187 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CCV của CTCP Tư vấn Xây dựng Công nghiệp và Đô thị Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 31,87%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.187 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/05/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 19/05/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân tại:
Phòng Tài chính kế toán – Công ty cổ phần tư vấn XDCN và Đô thị Việt Nam (VCC) – Số 10 Hoa Lư, P. Lê Đại Hành – Q. Hai Bà Trưng – Hà Nội.
Điện thoại: (84 4) 222.05989 Fax: (84 4) 222.06366

04/05/2023

CCV: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

04/05/2023

Nhiều doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tháng 5

27/04/2023

CCV: Quyết định HĐQT về việc chi trả cổ tức 2022

27/04/2023

CCV: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2022

27/04/2023

CCV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 CCV - Công ty tăng trưởng lợi nhuận 33,61% so với cùng kỳ từ nền thấp năm 2021.

13/04/2023

CCV: Nghị quyết HDQT về việc điều chỉnh nội dung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

04/04/2023

CCV: Báo cáo thường niên 2022

29/03/2023

CCV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/03/2023

CCV: Báo cáo tài chính năm 2022 (Công ty mẹ)

15/03/2023

CCV: Báo cáo tài chính năm 2022

01/03/2023

CCV: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023