Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 CHS - Lợi nhuận tăng 11,1% trong năm 2022.

31/01/2023

CHS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

27/01/2023

CHS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHS của CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: ngày 28/02/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: dự kiến 167 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8, TP. HCM.
          - Nội dung họp: + Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

11/01/2023

CHS: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

11/01/2023

CHS: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

03/01/2023

CHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/12/2022

CHS: Thông báo tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

15/12/2022

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHS của CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 400 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 29/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Chiếu sáng công cộng TP. HCM, số 121 Châu Văn Liêm, P. 14, Quận 5, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.năm 2022

01/12/2022

CHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/11/2022

CHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

CHS: Thông báo chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền mặt

20/10/2022

CHS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

13/10/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 450 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CHS của CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 4,5%/cổ phiếu ( 01cổ phiếu được nhận 450 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 26/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CTCP Chiếu sáng công cộng TP. HCM, số 121 Châu Văn Liêm, P. 14, Quận 5, TP. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 26/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

03/10/2022

CHS: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/09/2022

CHS: Nghị quyết Hội đồng quản trị liên quan đến cổ tức 2021

08/09/2022

Doanh nghiệp xây dựng kinh doanh trong quý 2 ra sao trước bão giá nguyên vật liệu?

Bước sang năm 2022, ngành xây dựng được dự báo sẽ phục hồi nhanh chóng khi tác động của đại dịch COVID-19 dần phai đi. Mặc dù vậy, ngành vẫn phải chịu áp lực chi phí nguyên vật liệu tăng, tuy nhiên kết quả kinh doanh của hầu hết doanh nghiệp xây dựng vẫn có sự tăng trưởng.

22/08/2022

CHS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

CHS: Quyết định về việc áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả

27/07/2022

CHS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022