DNSE Detail Stock CLC

HOSE: CTCP Cát Lợi

Thuốc lá

logo

CLC

Tin tức

60% doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin

CLC

+0.46%

VNM

+0.30%

17 ngày trước

60% doanh nghiệp niêm yết đạt chuẩn công bố thông tin

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 27/6: Giao dịch ảm đạm, cổ phiếu bảo hiểm đua nhau khởi sắc

CLC

-1.35%

HNX

+23

21 ngày trước

Giao dịch chứng khoán phiên sáng 27/6: Giao dịch ảm đạm, cổ phiếu bảo hiểm đua nhau khởi sắc

Trả cổ tức đợt 2/2023 bằng tiền 2500 đồng/CP

CLC

-0.10%

10/06/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 10-14/6

CLC

-0.10%

DNT

-1.14%

+19

09/06/2024

Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền tuần từ 10-14/6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/6

CLC

-0.10%

TPB

+5.56%

+10

07/06/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 8/6

CLC: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền

CLC

-0.10%

07/06/2024

CLC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2024

CLC

+13.04%

04/06/2024

Doanh nghiệp ‘nhà’ Vinataba chia cổ tức kỷ lục 40% bằng tiền, cổ phiếu vượt đỉnh lịch sử

CLC

+13.04%

31/05/2024

Doanh nghiệp ‘nhà’ Vinataba chia cổ tức kỷ lục 40% bằng tiền, cổ phiếu vượt đỉnh lịch sử

Thêm 6 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền đầu tháng 6

CLC

+13.04%

BSH

+2.50%

+4

30/05/2024

Thêm 6 doanh nghiệp sắp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền đầu tháng 6

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/5

CLC

+13.04%

HAH

+10.99%

+11

28/05/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 29/5

CLC: CBTT Biên bản họp, Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 và Nghị quyết HĐQT chốt danh sách chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền

CLC

+13.04%

28/05/2024

CLC: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt cuối năm 2023 bằng tiền

CLC

+13.04%

28/05/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/5

CLC

0.00%

RDP

0.00%

+9

24/05/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 25/5

CLC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Minh

CLC

+0.23%

24/05/2024

CLC: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

CLC

-2.29%

25/04/2024

CLC: CBTT Nghị quyết HĐQT thông qua dự thảo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2024

CLC

-2.29%

24/04/2024

CLC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên 2024 và tài liệu họp

CLC

-2.29%

24/04/2024

CLC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Minh

CLC

0.00%

19/04/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/4

CLC

+0.49%

OCB

-1.82%

+9

17/04/2024

Sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 18/4

CLC: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Hoàng Minh

CLC

+0.49%

17/04/2024