Tin tức & sự kiện

18/08/2022

Xung đột Nga-Ukraine khiến lợi nhuận doanh nghiệp đầu lọc thuốc lá đi lùi

CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) ghi nhận lợi nhuận ròng quý 2/2022 giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 31 tỷ đồng. Tính chung 6 tháng đầu năm, Công ty đạt gần 56 tỷ đồng lãi ròng, giảm 6% so cùng kỳ.

15/08/2022

CLC: Bổ sung thông tin báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

CLC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

21/07/2022

CLC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

25/06/2022

CLC: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

Trả cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền, 2,500 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền của Công ty Cổ phần Cát Lợi như sau:

14/06/2022

CLC: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

01/06/2022

CLC chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 25%

CTCP Cát Lợi (HOSE: CLC) thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền vào ngày 17/06/2022. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 16/06/2022.

01/06/2022

CLC: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền

28/05/2022

CLC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

28/05/2022

CLC: Nghị quyết HĐQT số 276 ngày 26/05/2022

07/05/2022

CLC: Nghị quyết HĐQT ngày 06/05/2022 và tài liệu ĐHĐCĐTN 2022

21/04/2022

CLC: Báo cáo thường niên năm 2021

19/04/2022

CLC: Thông báo Thành viên BKS từ trần

15/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cát Lợi như sau:

01/04/2022

CLC: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

29/03/2022

CLC: Thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/03/2022

CLC: Nghị quyết HĐQT số 168 ngày 23/03/2022

24/03/2022

CLC: Nghị quyết HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022