Tin tức & sự kiện

18/01/2023

CLL: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

17/01/2023

Nhận cổ tức từ công ty liên kết, một doanh nghiệp cảng biển báo lãi quý 4 tăng 30%

CTCP Cảng Cát Lái (mã chứng khoán: CLL ) đã công bố báo cáo tài chính công ty mẹ Quý 4/2022 với doanh thu thuần đạt 47 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán giảm 9% dẫn đến lợi nhuận gộp tăng 13% cao hơn mức tăng doanh thu, đạt 21 tỷ đồng. Lũy kế cả năm 2022, doanh thu Cảng Cát Lái đem lại 194 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 90,5 tỷ đồng, tăng lần lượt 1% và 2% so với cùng kỳ.

28/10/2022

CLL: BCTC Hợp nhất quý 3 năm 2022

20/10/2022

CLL: BCTC quý 3 năm 2022

28/09/2022

CLL: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

27/09/2022

Cảng Cát Lái chốt quyền trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 24%

CTCP Cảng Cát Lái (HOSE: CLL) vừa thông báo sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 06/10.

26/09/2022

CLL: Thông báo ngày ĐKCC và NQHĐQT về chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

30/08/2022

CLL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

30/08/2022

CLL: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

30/08/2022

CLL: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

02/08/2022

CLL: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

29/07/2022

CLL: Nhắc nhở chậm CBTT thay đổi người nội bộ

29/07/2022

CLL: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

29/07/2022

CLL: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

26/07/2022

CLL: Bổ nhiệm Ông Tạ Cao Thái giữ chức vụ Kiểm Soát Viên thay thế cho Ông Nguyễn Quang Phước Sơn

20/07/2022

CLL: BCTC quý 2 năm 2022

29/06/2022

CLL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

24/06/2022

CLL: Thông báo thay đổi thông tin địa chỉ giao dịch

06/06/2022

CLL: Link công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái như sau: