Tin tức & sự kiện

08/12/2022

CLM: Thay đổi nhân sự

21/10/2022

CLM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

18/08/2022

CLM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

05/08/2022

CLM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/07/2022

CLM: Bổ nhiệm Ông Phạm Minh đảm nhiệm chức vụ Giám Đốc Công ty thay Ông Nguyễn Thanh Hải từ 01/08/2022

28/07/2022

CLM: Nguyễn Văn Cứ - Ủy viên HĐQT - đã mua 1,000 CP

28/07/2022

CLM: Báo cáo về giá cổ phiếu tăng trần 05 phiên liên tiếp.

26/07/2022

CLM báo lãi sau thuế khủng gấp… 37 lần cùng kỳ

BCTC quý 2/2022 của CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (HNX: CLM) cho thấy doanh nghiệp này có giai đoạn ăn nên làm ra khi đạt lãi sau thuế 274 tỷ đồng, gấp hơn 37 lần cùng kỳ.

21/07/2022

CLM: Báo cáo tài chính quý 2/2022

21/07/2022

CLM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

04/07/2022

CLM: Ký Hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2022 với công ty TNHH PKF Việt Nam

27/06/2022

CLM: Nguyễn Văn Cứ - Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

24/06/2022

CLM: Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT - đã mua 10,000 CP

25/05/2022

CLM trả cổ tức 2021 bằng tiền tỷ lệ 20%

CTCP Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (HNX: CLM) thông báo 25/05 sẽ thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% (1 cp nhận 2,000 đồng). Quyền trả cổ tức đã được chốt ngày 12/05/2022.

23/05/2022

CLM: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

23/05/2022

CLM: Nguyễn Trọng Hùng - Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 20,000 CP

12/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 2,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLM của CTCP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 13/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán tài chính Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin bắt đầu từ ngày 25/05/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân (hoặc Căn cước công dân, hộ chiếu).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

05/05/2022

CLM: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/04/2022

CLM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

29/04/2022

CLM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022