Tin tức & sự kiện

21/01/2024

BCTC Quý 4/2023 CLM - Lợi nhuận Q4/2023 tăng 66,73% so với cùng kỳ, lãi 75,87 tỷ đồng.

07/11/2023

Xuất nhập khẩu than VINACOMIN: Liên tiếp trượt thầu, lợi nhuận giảm sâu

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 CLM - Lợi nhuận quý 3 gấp 2,3 lần so với cùng kỳ, đạt 29,35 tỷ đồng.

04/10/2023

CLM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2023

04/10/2023

CLM: Thay đổi nhân sự

07/09/2023

CLM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CLM của CTCP Xuất nhập khẩu than - Vinacomin như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 9/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hà Nội.
          - Nội dung họp: Thay đổi thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

17/08/2023

CLM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

14/08/2023

CLM: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

11/08/2023

CLM: Ngày 16/08/2023, ngày giao dịch đầu tiên 47,532,945 cổ phiếu niêm yết bổ sung

09/08/2023

CLM: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

04/08/2023

CLM: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế quý 2/2023 so với cùng kỳ năm trước

24/07/2023

CLM: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 CLM - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 58,08 tỷ đồng, giảm 78,81% so với cùng kỳ.

20/07/2023

CLM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

03/07/2023

CLM: Nguyễn Thái Hà - người có liên quan đến Phó Giám đốc - đã mua 161,001 CP

28/06/2023

CLM: Ký Hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2023