Tin tức & sự kiện

14/09/2022

CLX: CTCP Transimex - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 3,345,800 CP

14/09/2022

CLX: CTCP Transimex - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 113,500 CP

30/08/2022

CLX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

30/08/2022

CLX: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

CLX: Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm là người được ủy quyền công bố thông tin

10/08/2022

Transimex đăng ký bán gần 3.5 triệu cp CLX

CTCP Transimex (HOSE: TMS) đăng ký bán gần 3.5 triệu cp của CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (CHOLIMEX, UPCoM: CLX) từ ngày 11/08-09/09/2022.

10/08/2022

CLX: CTCP Transimex - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 3,459,300 CP

09/08/2022

CLX: CTCP Transimex - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 12,000 CP

03/08/2022

CLX: Báo cáo tài chính quý 2/2022

03/08/2022

CLX: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

07/07/2022

CLX: Bà Nguyễn Thị Thùy Trâm được bổ nhiệm giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty thay cho Lê Thị Hồng Khoa

06/07/2022

CLX: CTCP Transimex - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 3,471,300 CP

06/07/2022

CLX: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/07/2022

CLX: CTCP Transimex - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 0 CP

02/06/2022

Transimex miệt mài thoái vốn tại CLX

CTCP Transimex (HOSE: TMX) cho biết sẽ tiếp tục bán gần 3.5 triệu cp của CTCP Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex, UPCoM: CLX) trong thời gian từ 02-30/06/2022.

01/06/2022

CLX: CTCP Transimex - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 3,471,300 CP

01/06/2022

CLX: CTCP Transimex - người có liên quan đến Thành viên BKS - đã bán 50,300 CP

09/05/2022

CLX: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

05/05/2022

CLX: Báo cáo tài chính quý 1/2022

28/04/2022

CLX: CTCP Transimex - người có liên quan đến Thành viên BKS - đăng ký bán 3,521,600 CP