Tin tức & sự kiện

27/09/2022

CMG: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ NVCSH

26/09/2022

CMG: Quyết định HĐQT ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 21

21/09/2022

CMG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

21/09/2022

CMG: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

21/09/2022

CMG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và trả cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu

12/09/2022

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 10000:2462

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng từ NVCSH của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CK: CMG) như sau:

12/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:13

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng từ NVCSH của Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (mã CK: CMG) như sau:

08/09/2022

CMG chốt quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 38%

Ngày 13/09, CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và cổ phiếu thưởng. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 12/09.

08/09/2022

CMG: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng cổ phiếu và trả cổ phiếu thưởng từ NVCSH

30/08/2022

CMG: Quyết định của HĐQT về việc thông qua ngày ĐKCC lập DSCĐ chi trả cổ tức năm 2021 và trả cổ phiếu thưởng

29/08/2022

CMG: Thông báo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn cổ phần từ NVCSH

29/08/2022

CMG: Bổ sung nội dung tại báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2021

26/08/2022

CMG: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ

25/08/2022

CMG: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 16

22/08/2022

CMG: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu ESOP và DS người lao động được trao quyền mua ESOP

15/08/2022

CMG lên kế hoạch phát hành thêm cổ phiếu tổng tỷ lệ 38%

HĐQT CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC (HOSE: CMG) vừa thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 và phát hành cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

11/08/2022

CMG: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021 và trả cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần

09/08/2022

CMG: Thông báo bổ nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

05/08/2022

CMG: Điều lệ và quy chế HĐQT

03/08/2022

CMG: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ Agribank