Tin tức & sự kiện

19/01/2023

CMN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

11/01/2023

CMN: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

04/01/2023

CMN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

03/01/2023

CMN: Thay đổi nhân sự

15/12/2022

CMN: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Công ty TNHH Đầu tư và Thương mại Thiên Hải

25/10/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMN của CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: Thông qua chủ trương di dời nhà máy tại TP.Thủ Đức ra khỏi khu dân cư.
(Nội dung và thẻ biểu quyết sẽ được đăng trên Website của Công ty và được gửi đến Quý cổ đông từ ngày 01/11/2022).
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến từ ngày 01/11/2022 đến ngày 18/11/2022
          - Địa điểm thực hiện: Tại CTCP Lương Thực Thực Phẩm Colusa – Miliket, số 1230 Kha Vạn Cân, P. Linh Trung, TP.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh.

13/10/2022

CMN: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

05/10/2022

CMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/10/2022

CMN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

27/07/2022

CMN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

25/07/2022

CMN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/07/2022

Chủ nhãn mì tôm Miliket sắp trả cổ tức tiền mặt 17%

CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket (UPCoM: CMN) thông báo ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức năm 2021 bằng tiền vào 02/08/2022.

21/07/2022

CMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

19/07/2022

CMN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

28/06/2022

CMN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/06/2022

CMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/06/2022

CMN: Thông báo thay đổi ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

CMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMN của CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 08 giờ 30 ngày 31 tháng 05 năm 2022 (Thứ ba)
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH thông báo sau và được đăng cụ thể trên Website công ty
          - Nội dung họp: TCPH thông báo sau và được đăng cụ thể trên Website công ty

18/04/2022

CMN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022