Tin tức & sự kiện

30/08/2022

CRC: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

23/07/2022

CRC: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua phương án sử dụng vốn

23/07/2022

CRC: Nghị quyết HĐQT số 20 ngày 20/07/2022

14/07/2022

CRC: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

10/06/2022

CRC: Đính chính Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/06/2022

CRC: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

17/05/2022

CRC: Đính chính BCTC HN quý 1/2022

07/05/2022

CRC: Nghị quyết HĐQT về việc triển khai phương án phát hành, chào bán cổ phiếu

19/04/2022

CRC: Giải trình chênh lệch LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước

18/04/2022

CRC báo lãi ròng quý 1 hơn 9 tỷ đồng

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2022, CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC) ghi nhận doanh thu giảm tốc so với cùng kỳ. Tuy nhiên, lãi ròng lại tăng vọt lên hơn 9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ chỉ ở mức 2 tỷ đồng.

14/04/2022

CRC: Thông báo thay đổi nhân sự

14/04/2022

CRC: Điều lệ công ty

14/04/2022

CRC: Quy chế quản trị công ty

13/04/2022

CRC: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

13/04/2022

CRC: Báo cáo thường niên năm 2021

05/04/2022

Lại chuyện vơi, đầy lợi nhuận sau kiểm toán

Theo dữ liệu của VietstockFinance, trên 3 sàn HOSE, HNX, UPCoM, tính đến ngày 01/04/2021, có tổng cộng 502 doanh nghiệp (ngoại trừ nhóm chứng khoán, ngân hàng và bảo hiểm) công bố BCTC kiểm toán có sự chênh lệch so với báo cáo tự lập.

22/03/2022

CRC báo lãi ròng 2021 tăng 68% sau kiểm toán

CTCP Create Capital Việt Nam (HOSE: CRC) vừa công bố BCTC kiểm toán năm 2021 với lãi ròng thu về hơn 22 tỷ đồng, tăng 68% so với con số trong báo cáo tự lập, do chưa ghi nhận đủ lợi nhuận từ hoạt động tài chính.

21/03/2022

CRC: Thông báo đơn xin từ nhiệm của Thành viên HĐQT

21/03/2022

CRC: Giải trình BCTC đã được kiểm toán năm 2021

11/03/2022

CRC: Thông báo mời họp và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022