Tin tức & sự kiện

13/01/2023

CST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

13/01/2023

CST: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/10/2022

CST: Báo cáo tài chính quý 3/2022

17/08/2022

CST: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của BCTC giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 30/6/2022

17/08/2022

CST: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế của báo cáo tài chính giữa niên độ đã được soát xét cho kỳ tài chính từ ngày 01/01/2022 và kết thúc vào ngày 30/6/2022

17/08/2022

CST: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

02/08/2022

CST: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

01/08/2022

CST: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Toàn giữ chức vụ Phó Giám Đốc Công ty

21/07/2022

CST: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/06/2022

CST: Công bố thông tin bất thường về ký hợp đồng kiểm toán

27/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CST của CTCP Than Cao Sơn - TKV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/06/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Than Cao Sơn – TKV vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 30/06/2022 (trừ thứ Bảy, Chủ nhật, ngày Lễ), địa chỉ: Tổ 1, khu Cao Sơn 2, phường Cẩm Sơn, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Khi đến nhận cổ tức, người sở hữu chứng khoán phải xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần, Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán;

26/05/2022

CST: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

23/05/2022

CST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021

13/05/2022

CST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức năm 2021

12/05/2022

CST: Miễn nhiệm chức vụ Phó Giám Đốc đối với Ông Vũ Văn Huy từ 10/05/2022

12/05/2022

CST: Nghị quyết của ĐHĐCĐ về bổ nhiệm, miễn nhiệm nhân sự Ủy viên HĐQT và BKS

11/05/2022

CST: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/05/2022

CST: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2021

25/04/2022

CST: Báo cáo tài chính quý 1/2022

18/04/2022

CST: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Dũng giữ chức vụ Phó Giám Đốc từ 06/04/2022