Tin tức & sự kiện

04/09/2022

FTSE ETF bất ngờ loại KDH và SBT trong kỳ review quý 3

Mới đây, FTSE Rusell thông báo loại KDH và SBT khỏi rổ chỉ số FTSE Vietnam Index (chỉ số tham chiếu của FTSE ETF) và không thêm bất kỳ mã nào trong đợt review quý 3.

23/08/2022

CTR: Quyết định của HĐQT về việc thành lập phòng Kiểm toán nội bộ và ban hành Quy chế kiểm toán nội bộ

16/08/2022

CTR: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 17

10/08/2022

Giao dịch bổ sung - 21,462,006 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel như sau:


03/08/2022

CTR: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

29/07/2022

CTR: Quyết định thay đổi niêm yết

25/07/2022

CTR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

30/06/2022

CTR: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

30/06/2022

CTR: Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu của  Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel như sau:

17/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:231

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu của  Tổng Công ty Cổ phần Công trình Viettel như sau:

17/06/2022

CTR: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

14/06/2022

CTR: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Đỗ Mạnh Hùng

10/06/2022

CTR sẽ phát hành thêm 21.4 triệu cp trả cổ tức

Sau một năm lãi ròng tăng gần 37% so với năm trước, Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel (Viettel Construction, HOSE: CTR) thông báo trả cổ tức năm 2021 với tổng tỷ lệ 33.1%. Trong đó, 10% bằng tiền mặt, còn lại thông qua hình thức phát hành cổ phiếu.

10/06/2022

CTR: Thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và cổ phiếu

10/06/2022

CTR: Đính chính BCTC kiểm toán năm 2021

08/06/2022

CTR: Thông báo và Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền và cổ phiếu

27/05/2022

CTR: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đỗ Mạnh Hùng

23/05/2022

CTR: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

13/05/2022

DIG, DGC, KDH, DPM, SSI và VND vào rổ MSCI Frontier Market Index

Rạng sáng 13/05 theo giờ Việt Nam, MSCI vừa thông báo thêm DIG, DGC, KDH, DPM, SSI và VND vào MSCI Frontier Market Index trong kỳ đảo danh mục quý 2/2022.