Tin tức & sự kiện

13/01/2023

CVN: Nguyễn Thị Mỹ Nhung không còn là cổ đông lớn

04/01/2023

CVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/10/2022

CVN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

28/10/2022

CVN: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

27/10/2022

CVN: CV giải trình báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán bị kiểm soát quý 3 năm 2022

27/10/2022

CVN: Công văn giải trình báo cáo tình hình khắc phục chứng khoán bị kiểm soát quý 3 năm 2022

19/10/2022

CVN: Công văn xin giải trình quyết định số 700/QĐ-SGDHN

17/10/2022

CVN: Thông báo về việc bổ sung lý do không ký quỹ

14/10/2022

Giao dịch bổ sung - 2,501,140 CP

13/10/2022

CVN: CBTT giải trình lợi nhuận và ý kiến ngoại trừ của kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên HN năm 2022

13/10/2022

CVN: Công bố thông tin giải trình lợi nhuận và ý kiến ngoại trừ của kiểm toán cho báo cáo tài chính bán niên hợp nhất năm 2022

12/10/2022

CVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

12/10/2022

Đưa cổ phiếu vào diện kiểm soát

10/10/2022

CVN: Ngày 14/10/2022, ngày giao dịch đầu tiên 9,899,997 cổ phiếu niêm yết bổ sung

10/10/2022

CVN: Quyết định chuyển sang diện bị kiểm soát

10/10/2022

CVN: Công văn giải trình về công văn số 681/QĐ-SGDHN

10/10/2022

CVN: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/10/2022

CVN: Bổ nhiệm Bà Vũ Thị Ngọc giữ chức Kế Toán Trưởng thay cho Bà Ngô Minh Hằng

04/10/2022

CVN: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 9,899,997 cổ phiếu

03/10/2022

CVN: Quyết định về việc đưa cổ phiếu vào diện bị cảnh báo