Tin tức & sự kiện

20/09/2022

CVT: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký

04/08/2022

CVT: bản cáo bạch niêm yết trái phiếu mã CVT122009

04/08/2022

CVT: Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu mã CVT122008

04/08/2022

CVT: Bản cáo bạch niêm yết trái phiếu mã CVT122007

04/08/2022

CVT: Thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu CVT122009

04/08/2022

CVT: Thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu CVT122008

04/08/2022

CVT: Thông báo Quyết định của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc chấp thuận niêm yết trái phiếu CVT122007

30/06/2022

CVT: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập BCTC cho năm 2022

22/06/2022

CVT: Đính chính nội dung liên quan đến góp vốn chủ sở hữu tại BCTCHN năm 2021 đã kiểm toán

06/05/2022

CVT: Quyết định của HĐQT về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động (kèm Điều lệ)

05/05/2022

CVT: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

30/04/2022

CVT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 13

29/04/2022

CVT: Thông báo miễn nhiệm TGĐ và bầu Chủ tịch HĐQT

29/04/2022

CVT: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

26/04/2022

CVT: Thông báo thay đổi nhân sự công ty, thay đổi người có liên quan của người nội bộ và bản cung cấp thông tin

26/04/2022

CVT: Quyết định của TGĐ về việc bổ nhiệm Giám đốc Tài chính

21/04/2022

CVT: Báo cáo thường niên năm 2021

01/04/2022

CVT: Giải trình chênh lệch KQKD kiểm toán năm 2021 so với cùng kỳ năm trước

24/03/2022

CVT: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

14/03/2022

CVT: Nghị quyết HĐQT số 09 về việc điều chỉnh nội dung điều 2 của Nghị quyết HĐQT số 35 ngày 29/10/2021