Tin tức & sự kiện

18/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DAE - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 3,19 tỷ đồng.

18/01/2024

Doanh nghiệp sách đem tiền tỷ đầu tư chứng khoán, sau hai năm vẫn chưa “về bờ” với cổ phiếu HHS

20/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DAE - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 1,29 tỷ đồng, giảm 8,09% so với cùng kỳ.

17/10/2023

Doanh nghiệp sách bội thu mùa tựu trường

07/10/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 426,978 CP

06/10/2023

DAE: Quyết định về việc chấp thuận niêm yết bổ sung cổ phiếu

25/09/2023

Đầu năm học mới, doanh nghiệp sách đầu tiên ước vượt kế hoạch lợi nhuận năm

HĐQT CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (HNX: DAE) vừa thông qua ước kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm và kế hoạch quý 4/2023. Đồng thời, Công ty cũng công bố thay đổi nhân sự cấp cao.

25/09/2023

DAE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/09/2023

DAE: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

08/09/2023

DAE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2023

DAE: Thay đổi số lượng cổ phiếu cổ quyền biểu quyết đang lưu hành

23/08/2023

DAE: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua kết quả phát hành cổ phiếu trả cổ tức

22/08/2023

DAE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2023

DAE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

05/08/2023

VN-Index lên cao nhất 10 tháng, loạt doanh nghiệp "tay ngang" đem tiền đầu tư chứng khoán "thở phào"

01/08/2023

DAE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

29/07/2023

Thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:165

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAE của CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức như sau: (186*12)/100=22,32 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 22 cổ phiếu, 0,32 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng, địa chỉ trụ sở chính: 39 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 1.000:165 (Người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 165 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 1000:165, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu phát hành thêm như sau: (186*165)/1000=30,69 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 30 cổ phiếu. 0,69 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng, địa chỉ trụ sở chính: 39 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

29/07/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:12

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DAE của CTCP Sách giáo dục tại Tp. Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/08/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/08/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 100:12 (Người sở hữu 100 cổ phiếu được nhận 12 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để trả cổ tức bằng cổ phiếu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 100:12, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức như sau: (186*12)/100=22,32 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 22 cổ phiếu, 0,32 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng, địa chỉ trụ sở chính: 39 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 1.000:165 (Người sở hữu 1.000 cổ phiếu được nhận 165 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu cho từng cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh (phần thập phân) (nếu có) sẽ bị hủy bỏ, không phát hành.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm để tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 186 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 1000:165, cổ đông A sẽ được nhận số cổ phiếu phát hành thêm như sau: (186*165)/1000=30,69 cổ phiếu. Theo phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ, số cổ phiếu mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 30 cổ phiếu. 0,69 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Công ty cổ phần Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng, địa chỉ trụ sở chính: 39 Trịnh Đình Thảo, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

28/07/2023

Một doanh nghiệp sách trả cổ tức và thưởng cổ phiếu tổng tỷ lệ 28.5%, cổ phiếu giảm sàn 3 phiên liên tiếp

CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng (HNX: DAE) thông báo chốt quyền trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 08/08/2023.