Tin tức & sự kiện

19/09/2022

DAT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 22

16/09/2022

DAT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

14/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 7,728,687 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (mã CK: DAT) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

13/09/2022

DAT: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

31/08/2022

DAT: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

16/08/2022

Lãi ròng 6 tháng đầu năm của DAT tăng 4% sau soát xét

CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển thủy sản (HOSE: DAT) vừa có văn bản làm rõ những vấn đề trong BCTC soát xét nửa đầu năm 2022. Sau soát xét, lãi ròng 6 tháng đầu năm tăng gần 2 tỷ đồng, tương đương tăng 4% so với báo cáo tự lập.

15/08/2022

DAT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

15/08/2022

DAT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/08/2022

DAT: Giải trình chênh lệch BCĐKT tại ngày 30/06/2022 trước và sau khi soát xét

15/08/2022

DAT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

DAT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (mã CK: DAT) như sau:

02/08/2022

DAT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

27/07/2022

DAT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua chốt DSCĐ thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

20/07/2022

DAT: Giải trình KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

23/06/2022

Cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp sau đợt giảm sâu, DAT nói gì?

Sau khi cổ phiếu tăng trần 5 phiên liếp tiếp từ 15-21/06, từ 14,000 đồng/cp lên 19,450 đồng/cp, CTCP Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (HOSE: DAT) đã gửi văn bản đến Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) giải trình sự việc.

22/06/2022

DAT: Giải trình giá cổ phiếu tăng trần 5 phiên liên tiếp

22/06/2022

DAT: Nghị quyết HĐQT về việc chia cổ tức năm 2021

21/06/2022

DAT: Thông báo công văn của UBCKNN về hồ sơ thông báo tỷ lệ SHNN tối đa của DAT

03/06/2022

DAT: Nhắc nhở chậm nộp hồ sơ đăng ký thay đổi niêm yết