Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 DAT - Một năm tăng trưởng đột phá.

03/01/2023

DAT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan năm 2023

03/01/2023

DAT: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua giao dịch với bên liên quan năm 2023

18/10/2022

DAT: Giải trình biến động KQKD quý 3/2022 so với cùng kỳ năm trước

18/10/2022

DAT: BCTC quý 3 năm 2022

29/09/2022

DAT: Nghị quyết HĐQT về việc vay vốn và giao dịch với các bên có liên quan

28/09/2022

Giao dịch bổ sung - 7,728,687 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (mã CK: DAT) như sau:


19/09/2022

DAT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần 22

16/09/2022

DAT: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết

14/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 7,728,687 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (mã CK: DAT) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

13/09/2022

DAT: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

31/08/2022

DAT: Đính chính báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

16/08/2022

Lãi ròng 6 tháng đầu năm của DAT tăng 4% sau soát xét

CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển thủy sản (HOSE: DAT) vừa có văn bản làm rõ những vấn đề trong BCTC soát xét nửa đầu năm 2022. Sau soát xét, lãi ròng 6 tháng đầu năm tăng gần 2 tỷ đồng, tương đương tăng 4% so với báo cáo tự lập.

15/08/2022

DAT: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

15/08/2022

DAT: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

15/08/2022

DAT: Giải trình chênh lệch BCĐKT tại ngày 30/06/2022 trước và sau khi soát xét

15/08/2022

DAT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

DAT: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế 6 tháng đầu năm 2022 so với 6 tháng đầu năm 2021

15/08/2022

DAT: BCTC Soát xét 6 tháng đầu năm 2022

09/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:14

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu tư Du lịch và Phát triển Thủy sản (mã CK: DAT) như sau: