Tin tức & sự kiện

01/03/2024

19/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DAT - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 16,45 tỷ đồng, giảm 12,63% so với cùng kỳ.

06/12/2023

Dòng tiền kéo mạnh loạt cổ phiếu penny, DXS, ITA, HAG bứt phá

18/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DAT - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 8,53% so với cùng kỳ, lãi 19,64 tỷ đồng.

18/09/2023

Thị trường chìm trong sắc đỏ, VN-Index vẫn giữ được mốc 1.210 điểm

12/08/2023

Trisedco (DAT) báo lãi gần 39 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

11/08/2023

DAT: Giải trình biến động kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2023 so với 6 tháng đầu năm 2022

28/07/2023

DAT: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DAT - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 23,41 tỷ đồng, giảm 19,55% so với cùng kỳ.

20/07/2023

DAT: Giải trình kết quả kinh doanh Q2/2023

23/06/2023

DAT: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 23

23/06/2023

IR Awards 2023: Hoạt động công bố thông tin của nhóm Mid Cap có sự cải thiện

Trong 364 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2023, Large Cap tiếp tục là nhóm quản trị công bố thông tin (CBTT) tốt nhất. Trong khi đó, nhóm Mid Cap có sự cải thiện trong hoạt động công bố thông tin khi tỷ lệ doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn CBTT tăng trở lại.

20/06/2023

IR Awards 2023: 364 doanh nghiệp niêm yết hoàn thành tốt nghĩa vụ công bố thông tin năm 2023

Tỷ lệ Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin năm 2023 giảm nhẹ 2% so với năm 2022 nhưng vẫn đạt 50%. Như vậy, trong khoảng thời gian ba năm gần nhất, tương ứng với giai đoạn 2021-2023, tỷ lệ này luôn duy trì được ngưỡng 50%.

24/05/2023

DAT: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán năm 2023

23/05/2023

Cổ phiếu ACB bất ngờ hút tiền