Tin tức & sự kiện

30/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DCL - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 28,85 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ.

28/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DCL - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 0,58 tỷ đồng, giảm 98,03% so với cùng kỳ.

06/10/2023

Nhìn lại diễn biến cổ phiếu FIT

27/09/2023

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2023

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã CK: DCL) như sau:

27/09/2023

DCL: Thông báo ngày ĐKCC lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

21/09/2023

DCL: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

10/09/2023

Tập đoàn F.I.T rút khỏi dự án Cap Padaran Mũi Dinh

25/08/2023

Cục quản lý dược ra công văn về thuốc giả Cefixim 200, Dược Cửu Long khuyến cáo gì?

22/08/2023

DCL: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2023 so với cùng kỳ năm 2022

20/08/2023

Doanh nghiệp dược phẩm thêm một quý 'ăn nên làm ra'

29/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DCL - Lợi nhuận Q2/2023 đạt 17,71 tỷ đồng, giảm 30,98% so với cùng kỳ.