Tin tức & sự kiện

07/09/2022

DCL: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 24

07/09/2022

Giao dịch bổ sung - 1,745,800 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch chứng khoán thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã CK: DCL) như sau:

31/08/2022

DCL: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của công ty

30/08/2022

Ngành dược quý 2: Kẻ khóc, người cười

Kết thúc quý 2/2022, bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dược cho thấy những mảng sáng tối khác nhau. Có doanh nghiệp báo lãi tăng mạnh, nhóm khác ngậm ngùi nhìn kết quả đi xuống, thậm chí có nơi phải báo lỗ dù doanh thu trong kỳ hơn ngàn tỷ đồng.

29/08/2022

DCL: Giải trình biến động LNST HN bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

18/08/2022

DCL: Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Vĩnh Long

02/08/2022

DCL: Nghị quyết số 14 ngày 29/07/2022

28/07/2022

DCL: Giải trình biến động LNST quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

11/07/2022

DCL: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

16/06/2022

DCL: Thông báo thay đổi nhân sự - Thành viên HĐQT & BKS

16/06/2022

DCL: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

03/06/2022

DCL đặt kế hoạch lãi trước thuế 2022 tăng 21%, không chia cổ tức 

CTCP Dược phẩm Cửu Long (HOSE: DCL) đặt kế hoạch năm 2022, doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt gần 846 tỷ đồng và 134 tỷ đồng, tăng lần lượt 20% và 21% so với thực hiện năm 2021.

03/06/2022

DCL: Thông báo cập nhật tài liệu và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

02/06/2022

DCL: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Giám đốc điều hành

25/05/2022

DCL: Thông báo về thời gian, địa điểm và đường dẫn tài liệu tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

12/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Dược phẩm Cửu Long (mã CK: DCL) như sau:

30/04/2022

DCL: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

29/04/2022

DCL: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

29/04/2022

DCL: Giải trình biến động LNST quý 1/2022 so với cùng kỳ năm trước