Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DDG: Trần Kim Sa - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 160,000 CP

16/01/2023

DDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

11/01/2023

DDG: Ngày 25/10/2023, ngày giao dịch đầu tiên 2,800,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

09/01/2023

DDG: Yang Tuấn An - Người phụ trách quản trị công ty - đã bán 400,000 CP

03/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 2,800,000 CP

30/12/2022

DDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/12/2022

DDG: Thông báo chấp thuận niêm yết bổ sung 2,800,000 cổ phiếu

23/12/2022

DDG: Yang Tuấn An - Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký bán 400,000 CP

13/12/2022

DDG: Trần Kim Sa - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đăng ký mua 500,000 CP

22/11/2022

Giao dịch bổ sung - 867,039 CP

16/11/2022

DDG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

07/11/2022

DDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/11/2022

DDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/10/2022

DDG: Trần Kim Cương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 1,000,000 CP

25/10/2022

DDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2022

DDG: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

25/10/2022

DDG: Báo cáo kết quả sử dụng vốn đến ngày 14/9/2022

19/10/2022

DDG: Báo cáo tài chính quý 3/2022

19/10/2022

DDG: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

13/10/2022

DDG: Trần Kim Cương - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 1,000,000 CP