Tin tức & sự kiện

21/09/2022

DDG: Thông báo phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty

21/09/2022

DDG: Công bố thông tin về việc phát hành cổ phiếu esop

12/09/2022

DDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

DDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2022

DDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/08/2022

DDG: Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

22/08/2022

DDG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

DDG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

09/08/2022

DDG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/07/2022

DDG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

DDG: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/07/2022

DDG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/07/2022

DDG: Bà Đinh Thị Phượng thôi đảm nhận chức vụ Trưởng BKS từ 30/06/2022

23/06/2022

DDG: Người nhà Tổng Giám đốc đã sang tay 1 triệu cp

Bà Yang Kiều An - con Tổng Giám đốc Trần Kim Sa của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG) vừa mua 1 triệu cp vào ngày 17/06.

23/06/2022

DDG: Yang Kiều An - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đã mua 1,000,000 CP

22/06/2022

DDG: Yang Hỷ An - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã bán 1,000,000 CP

21/06/2022

DDG: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2022

15/06/2022

DDG: Yang Hỷ An - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,000,000 CP

15/06/2022

Con Tổng Giám đốc DDG đăng ký mua 1 triệu cp

Yang Kiều An đăng ký mua thỏa thuận hoặc khớp lệnh 1tr cp của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (HNX: DDG). Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 17/06-15/07/2022.

14/06/2022

DDG: Yang Kiều An - người có liên quan đến Người phụ trách quản trị công ty - đăng ký mua 1,000,000 CP