Tin tức & sự kiện

28/09/2022

DGW: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Tô Tiểu Ngọc

27/09/2022

DGW: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của Người nội bộ Tô Tiểu Ngọc

19/09/2022

DGW, FRT, HPX, GEG là những doanh nghiệp Mid Cap có hoạt động IR tốt nhất năm 2022

DGW, FRT, HPX, GEG đã xuất sắc vượt qua nhiều doanh nghiệp nhóm Mid Cap (vốn hóa từ 1,000 tỷ đồng đến 10,000 tỷ đồng) để trở thành những đơn vị có hoạt động IR tốt nhất năm 2022. Kết quả được công bố tại Lễ Vinh danh doanh nghiệp có hoạt động IR tốt nhất 2022 diễn ra ngày 15/09/2022.

12/09/2022

DGW: Nghị quyết HĐQT số 36/2022 ngày 12/09/2022

07/09/2022

DGW: Thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ Tô Tiểu Ngọc

31/08/2022

Giao dịch bổ sung - 72,477,918 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Thế Giới Số như sau:


25/08/2022

DGW: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

24/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 72,477,918 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM công bố Quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Thế Giới Số (mã CK: DGW) được thay đổi đăng ký niêm yết chứng khoán với nội dung như sau:

23/08/2022

DGW: Quyết định thay đổi đăng ký niêm yết

17/08/2022

DGW: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ Công ty TNHH MTV Digiworld Venture

05/08/2022

DGW: Hoạt động IR đã được chú trọng ngay từ khi niêm yết

Để đảm bảo sự công bằng cho tất cả các cổ đông và luôn hành động vì lợi ích cao nhất của cổ đông, hoạt động IR đã được DGW chú trọng ngay từ khi niêm yết.

29/07/2022

DGW: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2/2022 so với quý 2/2021

27/07/2022

DGW: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29

15/07/2022

DGW: Nghị quyết HĐQT về việc tăng vốn điều lệ

13/07/2022

IR Awards 2022: Mở Bình chọn IR từ ngày 20/07

Chỉ còn gần một tuần nữa, Chương trình IR Awards 2022 sẽ chính thức bước vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022 với sự cạnh tranh khốc liệt giữa Top 15 doanh nghiệp dẫn đầu tại các nhóm vốn hóa.

11/07/2022

IR Awards 2022: Công bố 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc vào vòng bình chọn IR

Ngày 11/07/2022, Chương trình IR Awards 2022 công bố danh sách 45 doanh nghiệp niêm yết xuất sắc nhất đi tiếp vào vòng chung cuộc Bình chọn IR 2022.

08/07/2022

DGW ước lãi sau thuế 140 tỷ đồng trong quý 2

Tại Talkshow Chọn danh mục kỳ 11 do Báo Đầu tư tổ chức chiều ngày 07/07, ông Đoàn Hồng Việt - Chủ tịch HĐQT CTCP Thế Giới Số (Digiworld, HOSE: DGW) đã công bố ước lợi nhuận quý 2 của Công ty cũng như đưa ra nhận định về tình hình tiêu thụ hàng hóa quý 3 năm nay.

08/07/2022

DGW: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ NVCSH

08/07/2022

DGW: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

01/07/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM thông báo ngày ĐKCC chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ NVCSH của Công ty Cổ phần Thế Giới Số như sau: