Tin tức & sự kiện

01/02/2023

DNC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

BCTC 4/2022 DNC - Lợi nhuận tăng 11,03% trong năm 2022.

01/02/2023

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 1/2

Tin doanh nghiệp MSN -  CTCP Tập đoàn Masan  - Trong năm 2023, Tập đoàn Masan đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu từ 90.000 - 100.000 tỷ đồng, tăng trưởng khoảng 18 - 31% so với thực hiện trong năm 2022 (năm 2022 ghi nhận doanh thu 76.189 tỷ đồng). SMC -  CTCP Đầu tư Thương mại SMC  - Ghi nhận lỗ 551,16 tỷ đồng trong quý IV/2022, luỹ kế cả năm lỗ 644,83 tỷ đồng và không hoàn thành mục tiêu lãi 300 tỷ đồng. Giao dịch dự kiến thực hiện từ 9/2 đến 10/3/2022.

31/01/2023

DNC: Thông báo về việc "Đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền"

31/01/2023

DNC: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

DNC: Thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

21/12/2022

DNC: Quyết định thành lập Phòng Công nghệ và Chăm sóc khách hàng

20/12/2022

DNC: Thay đổi nhân sự

06/12/2022

DNC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/11/2022

DNC: Bổ nhiệm Ông Phạm Duy Thìn giữ chức vụ Giám Đốc Chi nhánh Hạ Long thay thế cho Ông Nguyễn Văn Thao hiện đang kiêm nhiệm 

02/11/2022

DNC: Quyết định số 32/QĐ-HĐQT

02/11/2022

DNC: QĐ 32/QĐ-HĐQT

20/10/2022

DNC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

26/09/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 1,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNC của CTCP Điện nước lắp máy Hải Phòng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 27/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2022
          - Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: Ngày 14/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Điện nước lắp máy Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 14/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

15/09/2022

DNC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

12/09/2022

DNC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền với lý do tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

09/09/2022

Giao dịch bổ sung - 1,284,408 CP

29/08/2022

DNC: Ngày 09/09/2022, ngày giao dịch đầu tiên 1,284,408 cổ phiếu niêm yết bổ sung

23/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 1,284,408 CP

22/08/2022

DNC: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh