Tin tức & sự kiện

03/01/2023

DPP: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

23/11/2022

DPP: Thành lập mới chi nhánh Long Thành - Công ty cổ phần dược đồng nai

23/11/2022

DPP: Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh lần 4 - Chi nhánh Long Thành

11/11/2022

DPP: Công bố ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

12/09/2022

DPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/08/2022

DPP: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

24/06/2022

DPP: Các quyết định của HĐQT về việc bổ nhiệm nhân sự cán bộ lãnh đạo, quản lý Công ty

23/05/2022

DPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/05/2022

DPP: Thông báo chia cổ tức

20/05/2022

DPP: Thông báo xác nhận

16/05/2022

DPP: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DPP của CTCP Dược Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 10/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dược Đồng Nai (Địa chỉ: 221B, Phạm Văn Thuận, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) bắt đầu từ ngày 25/05/2022 (trong các ngày làm việc từ thứ hai đến thứ sáu) và xuất trình chứng minh nhân dân/Căn cước công dân khi đến nhận cổ tức.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

09/05/2022

DPP: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

29/04/2022

DPP: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

29/04/2022

DPP: TB về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt

28/04/2022

DPP: Ông Trương Thanh Tùng được bầu vào vị trí Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/04/2022

DPP: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/04/2022

DPP: Thay đổi điều lệ

26/04/2022

DPP: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021

14/04/2022

DPP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông