Tin tức & sự kiện

19/12/2022

DTE: Thay đổi nhân sự

09/12/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Minh Tâm

03/11/2022

DTE lần đầu báo lỗ từ khi giao dịch trên UPCoM vì… chưa thu được tiền điện

CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings (UPCoM: DTE) công bố BCTC hợp nhất quý 3, với lỗ ròng gần 800 triệu đồng (cùng kỳ lãi 4 tỷ đồng).

01/11/2022

DTE: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

DTE: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

01/11/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Minh Tâm

11/10/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Minh Toàn

11/10/2022

DTE: Võ Quang Hiền không còn là cổ đông lớn

06/10/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Minh Tâm

05/10/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Nguyễn Minh Tâm

05/10/2022

DTE: Võ Quang Oánh không còn là cổ đông lớn

05/10/2022

DTE: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Minh Tâm

05/10/2022

DTE: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Võ Minh Toàn

05/10/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Quang Oánh

05/10/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Quang Oánh

05/10/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Quang Oánh

05/10/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Quang Oánh

05/10/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Quang Oánh

05/10/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Quang Hiền

05/10/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Quang Hiền