Tin tức & sự kiện

27/09/2022

DTE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

26/09/2022

DTE: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/08/2022

DTE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/08/2022

DTE: Báo cáo tài chính Hợp nhất Quý 2/ 2022

05/08/2022

DTE: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

04/08/2022

DTE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/07/2022

DTE: Bổ nhiệm Bà Đào Thị Lệ Thủy giữ chức vụ Kế Toán Trưởng thay cho Bà Nguyễn Thị Thu Phương

15/06/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Quang Oánh

15/06/2022

DTE: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Võ Quang Oánh

09/06/2022

DTE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/06/2022

DTE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/05/2022

ĐHĐCĐ DTE: Kế hoạch kinh doanh 2022 bứt phá, niêm yết cổ phiếu lên HOSE

Sáng ngày 14/05, CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings (UPCoM: DTE) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh, phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và kế hoạch chuyển sàn trong năm 2022.

19/05/2022

DTE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

13/05/2022

DTE: Lê Hồ Hoàng Hà - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã bán 69,900 CP

09/05/2022

DTE: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

DTE: Bà Lê Thị Hoài từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty

26/04/2022

DTE: Ông Lê Xuân Thanh từ nhiệm thành viên HĐQT Công ty

26/04/2022

DTE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/04/2022

DTE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DTE của CTCP Đầu tư Năng Lượng Đại Trường Thành Holdings như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: trong tháng 05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo tại thư mời họp.
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể tại tài liệu họp.