Tin tức & sự kiện

15/09/2022

DVG: Thay đổi nhân sự

31/08/2022

DVG: đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Hữu Dương

19/08/2022

DVG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

DVG: Quyết định HĐQT về việc hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên vay vốn ngắn hạn

12/08/2022

DVG: Nghị quyết hội đồng quản trị về việc chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

12/08/2022

DVG: Đính chính báo cáo tài chính quý 1 năm 2022

12/08/2022

DVG: Đính chính BCTC quý 1 năm 2022

26/07/2022

DVG: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

22/07/2022

DVG: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

20/07/2022

DVG: Báo cáo tài chính quý 2/2022

12/07/2022

DVG: CBTT ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

04/07/2022

DVG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

DVG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

07/06/2022

DVG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/06/2022

DVG: Trương Thị Mai - Trưởng Ban kiểm soát - đã mua 159,200 CP

26/05/2022

DVG: Hồ Đình Tùng - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 270,600 CP

12/05/2022

DVG: Nghị quyết Hội đồng quản trị

05/05/2022

DVG: Bùi Văn Thụy - Ủy viên HĐQT - đã bán 3,500,000 CP

28/04/2022

DVG: Trương Thị Mai - Trưởng Ban kiểm soát - đăng ký mua 300,000 CP