Tin tức & sự kiện

02/02/2023

BCTC 4/2022 DVN - Lợi nhuận giảm 55,32% trong năm 2022.

31/01/2023

DVN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/01/2023

DVN: Báo cáo tài chính quý 4/2022

27/01/2023

DVN: Báo cáo tài chính quý 4/2022 (công ty mẹ)

29/12/2022

DVN: Thay đổi nhân sự

31/10/2022

DVN: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

DVN: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

27/10/2022

DVN: Lãi ròng quý 3 giảm 41% vì trích lập dự phòng chứng khoán

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2022, Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (VINAPHARM, UPCoM: DVN) có doanh thu tăng 33% nhưng lãi ròng lại giảm 41% so với cùng kỳ.

15/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DVN của Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty Dược Việt Nam – CTCP số 12 Ngô Tất Tố, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 18/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức theo hình thức chuyển khoản, cổ đông gửi Giấy đề nghị chuyển khoản, bản sao chứng minh nhân dân/căn cước công dân về Tổng Công ty để Phòng Tài chính Kế toán chuyển khoản cổ tức cho cổ đông theo quy định.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: * Lưu ý: Cổ tức người sở hữu chứng khoán nhận được là số tiền sau khi khấu từ thuế thu nhập cá nhân theo quy định và phí chuyển khoản (nếu có).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

12/09/2022

DVN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

08/09/2022

DVN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021

06/09/2022

DVN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

30/08/2022

Ngành dược quý 2: Kẻ khóc, người cười

Kết thúc quý 2/2022, bức tranh kinh doanh của các doanh nghiệp ngành dược cho thấy những mảng sáng tối khác nhau. Có doanh nghiệp báo lãi tăng mạnh, nhóm khác ngậm ngùi nhìn kết quả đi xuống, thậm chí có nơi phải báo lỗ dù doanh thu trong kỳ hơn ngàn tỷ đồng.

29/08/2022

DVN: Giải trình liên quan đến báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

DVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

29/08/2022

DVN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

DVN: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán đối với Ông Trần Anh Tuấn

02/08/2022

DVN lỗ ròng 11 tỷ đồng trong quý 2 vì trích lập dự phòng đầu tư

Trong BCTC hợp nhất quý 2/2022, Tổng Công ty Dược Việt Nam - CTCP (UPCoM: DVN) báo lỗ ròng gần 11 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi hơn 77 tỷ đồng.

02/08/2022

DVN: CBTT ký hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC năm 2022

01/08/2022

DVN: Giải trình lợi nhuận sau thuế báo cáo tài chính hợp nhất quý 2 năm 2022