Tin tức & sự kiện

28/07/2023

DVW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

27/06/2023

DVW: Công bố thông tin Thay đổi tỷ lệ SHNN tối đa của Công ty CP dịch vụ và xây dựng cấp nước Đồng Nai

20/06/2023

DVW: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

08/06/2023

DVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/05/2023

DVW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

11/05/2023

DVW: Thay đổi nhân sự

05/05/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 3,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DVW của CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/06/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc (từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) kể từ ngày 05/06/2023 tại: Phòng Kế toán - CTCP Dịch vụ và Xây dựng Cấp nước Đồng Nai. Địa chỉ: 52 đường Cách mạng tháng 8, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.năm 2022

04/05/2023

DVW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

27/04/2023

DVW: Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2022

21/04/2023

BCTC 2022 DVW - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 19,17% so với cùng kỳ, đạt 10 tỷ đồng.

19/04/2023

DVW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/04/2023

DVW: Thay đổi nhân sự

06/04/2023

DVW: Điều lệ của Công ty cổ phần Dịch vụ và Xây dựng cấp nước Đồng Nai (Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 31/03/2023)

06/04/2023

DVW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/04/2023

DVW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2023

DVW: Báo cáo thường niên 2022

29/03/2023

DVW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

27/03/2023

DVW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/03/2023

DVW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

13/03/2023

DVW: Báo cáo tài chính năm 2022