Tin tức & sự kiện

15/02/2024

Phiên giao dịch đầu tiên của năm Giáp Thìn, 1 ngân hàng lớn cùng loạt cổ phiếu tăng trần, có mã cá biệt tăng 40%

03/01/2024

Lịch sự kiện và tin vắn chứng khoán ngày 3/1

02/08/2023

EME: Nguyễn Thị Hoa - người có liên quan đến Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đã mua 230,000 CP

02/08/2023

EME: Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Công ty cổ phần Tư vấn giám sát Aurora

02/08/2023

EME: Phạm Minh Tiến không còn là cổ đông lớn

02/08/2023

EME: Đỗ Thị Mai Trang - Ủy viên HĐQT - đã mua 104,000 CP

02/08/2023

EME: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

12/07/2023

Chứng khoán lập đỉnh, lãnh đạo doanh nghiệp cùng người nhà đổ xô bán cổ phiếu

09/07/2023

Một cổ phiếu sàn UPCoM vừa tăng gấp đôi chỉ sau một tuần, lãnh đạo và người thân "ồ ạt" đăng ký bán sạch cổ phần

13/06/2023

EME: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

22/05/2023

EME: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/04/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EME của CTCP Điện Cơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: CPH sẽ thông báo sau trong thư mời dự Đại hội đến từng cổ đông, đăng tin trên Website của TCPH và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của Pháp luật
          - Địa điểm tổ chức họp: Khách sạn Victory, 14 Võ Văn Tần, Quận 3, TP.HCM
          - Thời gian họp: 02/06/2023

24/04/2023

EME: Báo cáo thường niên 2022

21/04/2023

BCTC 2022 EME - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 7,44% so với cùng kỳ, đạt 6 tỷ đồng.

19/04/2023

EME: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiền quyền tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

03/04/2023

EME: Báo cáo tài chính năm 2022

31/01/2023

EME: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/11/2022

EME: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

28/11/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu EME của CTCP Điện Cơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 19/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty từ ngày 30/08/2019 tại CTCP Điện Cơ – Số 6, Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, TP.Hồ Chí Minh. Điện thoại: (028) 3865 1598. Khi đi làm thủ tục nhận tiền cổ tức, cổ đông xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.năm 2021

24/11/2022

EME: Nghị quyết Hội đồng quản trị