Tin tức & sự kiện

28/09/2022

EVF: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

23/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 26,577,073 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (mã CK:EVF ) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

22/09/2022

EVF: Quyết định thay đổi niêm yết

30/08/2022

EVF: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và Nghị quyết HĐQT

30/08/2022

EVF: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

22/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 1000:82

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng tiền và bằng cổ phiếu của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình như sau:

17/08/2022

EVF: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

17/08/2022

EVF: Thông báo ngày ĐKCC trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu

11/08/2022

VBMA: Gần 18.7 ngàn tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp được phát hành trong tháng 7

Theo báo cáo từ Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam (VBMA), trong tháng 07/2022, có 28 đợt phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ với giá trị đạt 18,661 tỷ đồng.

03/08/2022

EVF: Thông báo công văn của NHNN về việc chấp thuận cho EVF tăng vốn điều lệ

29/07/2022

EVF: Điều chỉnh một số nội dung tại phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2022

29/07/2022

EVF: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

26/07/2022

EVF: Giải trình biến động KQKD bán niên theo BCTC được soát xét

21/07/2022

EVF: Giải trình biến động KQKD quý 2/2022 so với cùng kỳ năm trước

21/07/2022

EVF: Lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm 2022 tăng 27%

Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (HOSE, MCK: EVF) vừa công bố báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2022 với lợi nhuận trước thuế 234.5 tỷ đồng, tăng 27% so với cùng kỳ năm 2021.

15/07/2022

EVF: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ đợt 2 năm 2022

29/06/2022

EVF: Nghị quyết HĐQT về việc điều chỉnh phương án tăng vốn điều lệ thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

18/06/2022

EVF: Biên bản kiểm phiếu và Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

27/05/2022

EVF: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt phương án phát hành trái phiếu riêng lẻ

27/05/2022

EVF: Nghị quyết HĐQT về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản