Tin tức & sự kiện

19/01/2023

EVF: Giải trình biến động KQKD quý 4/2022 so với cùng kỳ năm trước

11/01/2023

EVF: CBTT về ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

06/01/2023

EVF: Công văn của NHNN về việc tăng Vốn điều lệ

26/12/2022

EVF: Đính chính về thông tin của ông Ngô Thục Vũ

18/11/2022

EVF: Nghị quyết HĐQT về việc ban hành quy chế phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty năm 2022

10/11/2022

EVF: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 14

07/11/2022

EVF: Nghị quyết HĐQT về việc thông qua cơ cấu nhân sự HĐQT, BKS và thông báo đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

02/11/2022

EVF: Đính chính biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

31/10/2022

EVF: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu bổ sung Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023 - 2028

19/10/2022

Tăng trích lập dự phòng, lãi trước thuế quý 3 của EVNFinance giảm 12%

Kết thúc quý 3/2022, Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (EVNFinance, HOSE: EVF) đạt gần 98 tỷ đồng lãi trước thuế, giảm 12% so cùng kỳ, do tăng mạnh trích lập dự phòng. Nợ xấu gần như đi ngang so với đầu năm.

18/10/2022

EVF: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 3/2022 so với quý 3/2021

18/10/2022

EVF: BCTC quý 3 năm 2022

17/10/2022

EVF: Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt cấp hạn mức giao dịch bổ sung với NCLQ

14/10/2022

EVF: Nghị quyết HĐQT về ngày ĐKCC thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu Thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2023-2028

12/10/2022

EVF: Thông báo về quyền và nghĩa vụ của cổ đông công ty

12/10/2022

EVF: Nghị quyết HĐQT số 31 ngày 11/10/2022

10/10/2022

EVF: Công văn của NHNN chấp thuận sửa đổi Giấy phép thành lập và hoạt động về việc chấp thuận thay đổi Vốn điều lệ

04/10/2022

EVF: Bổ sung thông tin trình bày trên BCTC kiểm toán năm 2021

28/09/2022

EVF: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

23/09/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 26,577,073 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM quyết định chấp thuận cho Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực (mã CK:EVF ) được thay đổi niêm yết với nội dung như sau: