Tin tức & sự kiện

19/01/2023

FBC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

03/01/2023

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/12/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/12/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/10/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/10/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/10/2022

FBC: Công bố thông tin 24h về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

16/08/2022

FBC: Công bố thông tin bất thường kết luận thanh tra của Bộ Công Thương

02/08/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/08/2022

FBC: Đính chính Báo cáo quản trị công ty bán niên năm 2022

18/07/2022

FBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/07/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/06/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 6,500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FBC của CTCP Cơ khí Phổ Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 65%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 6.500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 22/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trung tâm Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên – TDP Bông Hồng, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 22/07/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

19/06/2022

Tuần 20-24/06: Cổ tức tiền mặt cao nhất 65%

Có 26 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần từ 20-24/06. Tỷ lệ cao nhất đạt 65%.

09/06/2022

FBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/06/2022

FBC sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 65%

CTCP Cơ khí Phổ Yên (UPCoM: FBC) thông báo chốt danh sách trả cổ tức năm 2021. Ngày đăng ký cuối cùng là 22/06. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 21/06.

01/06/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

01/06/2022

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/05/2022

FBC: Bà Lê Thị Thanh Hiền được bầu làm Trưởng BKS nhiệm kỳ 2022 - 2027