Tin tức & sự kiện

21/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 12,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FBC của CTCP Cơ khí Phổ Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 120%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 12.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 27/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trung tâm Tài chính kế toán - Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên – TDP Bông Hồng, phường Bãi Bông, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên vào các ngày làm việc bắt đầu từ ngày 27/10/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.năm 2022

21/09/2023

FBC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

18/09/2023

Công ty vàng bạc đá quý PNJ bị xử phạt

17/09/2023

Thị giá ngang cốc trà đá, một doanh nghiệp chuyên sản xuất phụ tùng ô tô, xe máy chuẩn bị trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 120%

31/08/2023

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/08/2023

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/08/2023

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

FBC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

06/07/2023

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/06/2023

FBC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

23/05/2023

FBC: Công bố thông tin tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cơ khí Phổ Yên năm 2023

15/05/2023

FBC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FBC của CTCP Cơ khí Phổ Yên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 12/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến 16/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Cơ khí Phổ Yên, tổ dân phố Bông Hồng, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên
          - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023; Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 và mức chi trả cổ tức năm 2023; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

28/04/2023

FBC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

29/03/2023

FBC: Báo cáo thường niên 2022

22/03/2023

FBC: Công bố thông tin về việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

14/03/2023

BCTC 2022 FBC - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 66 tỷ đồng.

10/03/2023

FBC: Công bố thông tin bất thường giải trình biến động lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2022 so với năm 2021

10/03/2023

FBC: Báo cáo tài chính năm 2022