Tin tức & sự kiện

18/01/2023

BCTC 4/2022 FCS - Công ty đã phục hồi trong năm 2022.

16/01/2023

FCS: Báo cáo tài chính quý 4/2022

04/01/2023

FCS: Thông báo về hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính cả năm 2022

03/01/2023

FCS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/10/2022

FCS: Báo cáo tài chính quý 3/2022

05/10/2022

FCS: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/08/2022

FCS: Bổ nhiệm Bà Trương Thị Ngọc Mão giữ chức vụ người phụ trách quản trị Công ty

16/08/2022

FCS: Tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank - CN TPHCM của Công ty bị phong tỏa, cưỡng chế theo yêu cầu/quyết định của Chi cục Thuế Quận 8. Tp. Hồ Chí Minh

10/08/2022

FCS: Hợp đồng kiểm toán và soát xét với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

03/08/2022

FCS: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

01/08/2022

FCS: Bà Nguyễn Thụy Hải Yến là người được ủy quyền công bố thông tin

27/07/2022

FCS: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

26/07/2022

FCS: Thông báo về việc đưa cổ phiếu FCS ra khỏi diện bị hạn chế giao dịch

22/07/2022

FCS: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/07/2022

FCS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/06/2022

FCS: Công bố thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/04/2022

FCS: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

FCS: Nghị quyết gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

31/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu FCS của CTCP Lương thực Thành phố Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội
          - Nội dung họp: TCPH sẽ thông báo trong thư mời cổ đông tham dự Đại hội và đăng trên website trước ngày tổ chức đại hội

25/03/2022

FCS: Báo cáo thường niên 2021