Tin tức & sự kiện

25/10/2023

“Vua nha đam” lãi đột biến

25/10/2023

“Vua” nha đam bất ngờ báo lãi quý 3 vụt tăng 346% so với cùng kỳ

19/09/2023

“Vua” nha đam bất ngờ huỷ phương án trả cổ tức 2022 bằng cổ phiếu

18/09/2023

GCF ngừng đợt trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu

Ngày 12/09, CTCP Thực Phẩm G.C (UPCoM: GCF) đã thông báo về việc không tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022.

13/09/2023

GCF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/08/2023

GCF: Giải trình liên quan đến Báo cáo tài chính bán niên 2023

29/08/2023

GCF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

29/08/2023

GCF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

28/08/2023

GCF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/08/2023

GCF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

09/08/2023

GCF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

31/07/2023

GCF: Báo cáo tài chính quý 2/2023

26/07/2023

GCF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

21/07/2023

GCF: Thay đổi người công bố thông tin

21/07/2023

GCF: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

13/07/2023

GCF: Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

05/07/2023

GCF: Tòa án nhân dân Thành phố Đà Nẵng - Yêu cầu chấm dứt hợp đồng, thực hiện thanh toán các khoản cam kết theo hợp đồng

04/05/2023

GCF: Báo cáo tài chính quý 1/2023

21/04/2023

BCTC 2022 GCF - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 28 tỷ đồng.

20/04/2023

GCF: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)