Tin tức & sự kiện

11/01/2023

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 19,999,999 CP

09/01/2023

GMA: Quyết định chấp thuận niêm yết bổ sung 19,999,999 cổ phiếu

28/12/2022

GMA: Ký Hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam

05/12/2022

GMA: thông tin việc hoàn thành mua phần vốn góp tại Công ty TNHH Cho thuê ô tô An Hòa Phát; bán cổ phần tại CTCP Đầu tư Thương mại An Dân và bán phần vốn góp tại Công ty TNHH Đầu tư Thương mại An Dân Hưng Yên

25/11/2022

GMA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/11/2022

GMA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/11/2022

GMA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/11/2022

GMA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

08/11/2022

GMA: Đính chính Báo cáo tài chính quý 3/ 2022 của công ty mẹ

07/11/2022

GMA: Đính chính Báo cáo tài chính quý 3/ 2022

01/11/2022

GMA: Báo cáo tài chính quý 3/2022

01/11/2022

GMA: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

17/10/2022

GMA: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

29/09/2022

GMA: Thông báo thay đổi nhân sự về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty

29/09/2022

GMA: Bản công cấp thông tin của Nguyễn Thị Ánh Hồng - Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty

29/09/2022

GMA: Công bố thông tin thay đổi trang thông tin điện tử và địa chỉ nhận thư của Công ty cổ phần G-Automobile

28/09/2022

GMA: Công bố thông tin Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần 3

22/09/2022

GMA: Ngày 08/08/2023, ngày giao dịch đầu tiên 12,800,000 cổ phiếu niêm yết bổ sung

19/09/2022

GMA: Quỹ Đầu tư Khám phá Giá trị Ngân hàng Công Thương Việt Nam không còn là cổ đông lớn

13/09/2022

GMA: Thay đổi mô hình công ty và loại báo cáo tài chính