Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 GMA - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 4,84 tỷ đồng, giảm 61,24% so với cùng kỳ.

06/11/2023

BCTC Quý 3/2023 GMA - Lợi nhuận Q3/2023 đạt 2,03 tỷ đồng, giảm 76,21% so với cùng kỳ.

12/10/2023

City Auto chốt quyền trả cổ tức cổ phiếu 12%, chuẩn bị vận hành loạt showroom mới

08/09/2023

HNX vừa bổ sung 12 mã bị cắt margin

07/09/2023

GMA: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2023

GMA: Thông báo bổ sung cổ phiếu vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ

31/08/2023

GMA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

31/08/2023

GMA: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

04/08/2023

BCTC Quý 2/2023 GMA - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 1,87 tỷ đồng

03/08/2023

Haxaco, Savico giảm lãi trên 90%, TMT Motors và "ông chủ" An Du lỗ, bức tranh kinh doanh thê thảm ngành ô tô có gì để kỳ vọng vào nửa cuối năm?

02/08/2023

GMA: Báo cáo tài chính quý 2/2023 (công ty mẹ)

01/08/2023

GMA: Báo cáo tài chính quý 2/2023

25/07/2023

GMA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

26/06/2023

GMA: Ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023

21/06/2023

GMA: Phê duyệt đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính bán niên năm 2023 và kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

26/05/2023

BCTC 1/2023 GMA - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 1,73 tỷ đồng tăng 143,76% so với cùng kỳ.

04/05/2023

GMA: Báo cáo tài chính quý 1/2023

04/05/2023

GMA: Báo cáo tài chính quý 1/2023 (công ty mẹ)