Tin tức & sự kiện

06/09/2022

HAR: Kết quả mua lại trái phiếu trước hạn

29/08/2022

HAR: Giải trình chênh lệch số liệu BCTC HN và riêng bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

26/08/2022

HAR: Nghị quyết HĐQT về việc mua lại trước hạn trái phiếu phát hành năm 2020

15/08/2022

HAR: Nghị quyết HĐQT về việc tái cơ cấu các khoản đầu tư

22/07/2022

HAR: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

14/07/2022

HAR: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi nhân sự UBKT

05/07/2022

HAR: Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

30/06/2022

HAR: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2022

22/06/2022

HAR: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022

21/06/2022

HAR: Đính chính và thay thế Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

20/06/2022

HAR: Điều lệ công ty sửa đổi

18/06/2022

HAR: Nghị quyết HĐQT về việc bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2022 - 2027

15/06/2022

HAR: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

14/06/2022

ĐHĐCĐ HAR: Kế hoạch lãi giảm 55%, không chia cổ tức 2021 và 2022

Sáng ngày 13/06, CTCP Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (HOSE: HAR) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên nhằm thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 cũng như bầu HĐQT cho nhiệm kỳ 2022-2027.

13/06/2022

HAR: Thông báo cập nhật và bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

10/06/2022

HAR: Thông báo cập nhật và bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/05/2022

HAR: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

25/05/2022

HAR: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

16/05/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch chứng khoán Tp. HCM thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền như sau: