Tin tức & sự kiện

22/09/2022

HDC: Nghị quyết HĐQT số 44. 45 ngày 21/09/2022

06/09/2022

Doanh nghiệp bất động sản rủng rỉnh “của để dành”

Đối với doanh nghiệp bất động sản, ngoài báo cáo doanh thu và lợi nhuận hàng quý thì “của để dành” là một khoản mục đáng được nhà đầu tư quan tâm. Dù thị trường bất động sản 6 tháng đầu năm 2022 nhìn chung khá ảm đảm do ảnh hưởng từ một số chính sách nhưng các doanh nghiệp trong ngành vẫn gia tăng “của để dành”.

29/08/2022

Giao dịch bổ sung - 609,608 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu (mã CK: HDC) như sau:


23/08/2022

HDC: Nghị quyết HĐQT về việc thực hiện giao dịch với CTCP TM&DV BĐS nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận

22/08/2022

HDC: Nghị quyết HĐQT về việc giải tỏa hạn chế chuyển nhượng (đợt 1) cổ phiếu ESOP năm 2021

12/08/2022

HDC: Nghị quyết HĐQT về việc hợp tác nhận chuyển nhượng cổ phần của CTCP TM& DV BĐS nghỉ dưỡng Ý Ngọc Bình Thuận

30/07/2022

HDC: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng, thực hiệh giao dịch với công ty có liên quan

27/07/2022

HDC: Đính chính BCTC quý 2/2022

26/07/2022

HDC: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022

23/07/2022

HDC: Nghị quyết HĐQT về việc tạm dừng triển khai các thủ tục liên quan đến giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ

23/07/2022

HDC: Nghị quyết HĐQT về việc ký kết hợp đồng, thực hiện giao dịch với các bên có liên quan

21/07/2022

HDC: Điều lệ tổ chức và hoạt động

21/07/2022

HDC: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 29

20/07/2022

HDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Nguyễn Tuấn Anh

20/07/2022

HDC: Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của tổ chức có liên quan đến người nội bộ CTCP Đầu tư Thiên Anh Minh

18/07/2022

Giao dịch bổ sung - 21,616,029 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh thông báo  về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu như sau:


11/07/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 21,616,029 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định về việc chấp thuận cho Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

08/07/2022

HDC: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

08/07/2022

HDC: Quyết định thay đổi niêm yết

27/06/2022

HDC: Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức