Tin tức & sự kiện

31/01/2023

HEM: Đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội của Bà Mai Thị Tố Loan.

30/01/2023

BCTC 4/2022 HEM - Một năm tăng trưởng đột phá.

27/01/2023

HEM: Thay đổi nhân sự

27/01/2023

HEM: Báo cáo tài chính quý 4/2022

19/01/2023

HEM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

04/01/2023

HEM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/12/2022

HEM: Ban hành Điều lệ Công ty Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội

02/12/2022

HEM: Công bố thông tin Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

31/10/2022

HEM: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Tuấn giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

31/10/2022

HEM: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

HEM: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

24/10/2022

HEM: Bổ nhiệm Ông Mai Xuân Đức giữ chức danh Thành viên HĐQT thay thế cho Ông Bùi Quang Vinh

24/10/2022

HEM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

18/10/2022

HEM: Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh là người ủy quyền công bố thông tin

14/10/2022

HEM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/10/2022

HEM: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Kỳ Nam 

13/10/2022

HEM: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Kỳ Nam

13/10/2022

HEM: Bổ sung Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

05/10/2022

HEM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

05/10/2022

HEM: Tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản