Tin tức & sự kiện

26/09/2022

HEM: CBTT về việc nhận được đơn xin từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và Phó Tổng giám đốc

23/09/2022

Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HEM của CTCP Chế tạo Điện cơ Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung xin ý kiến: + Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị có đơn từ nhiệm;
+ Bầu bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị;
+ Bổ sung ngành nghề kinh doanh.
          - Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 20/10/2022
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở chính Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội tại Km12 đường Cầu Diễn, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

14/09/2022

HEM: Ngày đăng ký cuối cùng lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

06/09/2022

HEM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/09/2022

HEM: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

22/08/2022

HEM: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế trên báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ năm 2022

22/08/2022

HEM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

HEM: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

15/08/2022

HEM: Đính chính Giải trình biến động Lợi nhuận sau thuế Quý II-2022 so với Quý II-2021

06/07/2022

HEM: HEM đã ký Hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính cho năm tài chính 2022 với Đơn vị kiểm toán là Công ty TNHH kiểm toán Deloitte Việt Nam

24/06/2022

HEM: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thanh Yến là người phụ trách quản trị Công ty

23/06/2022

HEM: Báo cáo quản trị công ty năm 2020

23/06/2022

HEM: Quyết định phê duyệt đơn vị kiểm toán độc lập báo cáo tài chính năm 2022

16/05/2022

HEM: Bà Nguyễn Thị Hồng Oanh là người được ủy quyền công bố thông tin

10/05/2022

HEM: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

10/05/2022

HEM: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/04/2022

HEM: Thay đổi nhân sự

19/04/2022

HEM: Thay đổi nhân sự

19/04/2022

HEM: Thay đổi nhân sự

19/04/2022

HEM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022