Tin tức & sự kiện

18/01/2023

HHC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

31/10/2022

HHC: Báo cáo tài chính quý 3/2022

03/10/2022

HHC: Biên bản họp và nghị quyết của HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Nguyễn Thành Trung

07/09/2022

HHC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/09/2022

HHC: Biên bản họp và quyết định của HĐQT về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc đối với Bà Bùi Thị Thanh Hương

29/07/2022

HHC: Công bố thông tin xin cấp hạn mức tín dụng tại Sacombank

29/07/2022

HHC: CBTT xin cấp hạn mức tín dụng tại Sacombank

29/07/2022

HHC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

29/07/2022

HHC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

14/06/2022

HHC: CBTT ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC 2022

14/06/2022

HHC: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán và soát xét báo cáo tài chính 2022

18/05/2022

HHC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

05/05/2022

HHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Lan

27/04/2022

HHC: Bổ nhiệm Ông Lê Mạnh Linh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT - Bổ nhiệm chức vụ Trưởng BKS đối với Ông Đinh Nho Liêm

27/04/2022

Bánh kẹo Hải Hà thoát lỗ trong quý 1 nhờ đâu?

Mặc dù CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC) lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 9 tỷ đồng trong quý 1/2022 nhưng Công ty vẫn thu được lợi nhuận ròng gần 16 tỷ đồng.

26/04/2022

HHC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

HHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

HHC: Báo cáo thường niên 2021

01/04/2022

HHC: Báo cáo tài chính năm 2021

28/03/2022

HHC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông