Tin tức & sự kiện

07/09/2022

HHC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

06/09/2022

HHC: Thay đổi nhân sự

14/06/2022

HHC: CBTT ký Hợp đồng kiểm toán và soát xét BCTC 2022

18/05/2022

HHC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế

05/05/2022

HHC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - Nguyễn Thị Lan

28/04/2022

HHC: Thay đổi nhân sự

27/04/2022

Bánh kẹo Hải Hà thoát lỗ trong quý 1 nhờ đâu?

Mặc dù CTCP Bánh kẹo Hải Hà (HNX: HHC) lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh gần 9 tỷ đồng trong quý 1/2022 nhưng Công ty vẫn thu được lợi nhuận ròng gần 16 tỷ đồng.

27/04/2022

HHC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

25/04/2022

HHC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

HHC: Báo cáo thường niên 2021

20/03/2022

HHC: Thay đổi người công bố thông tin

15/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHC của Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến vào ngày 16/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Dự kiến Công ty cổ phần Bánh kẹo Hải Hà – địa chỉ: 25-27 đường Trương Định, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội
          - Nội dung họp: Các nội dung trong phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời họp gửi cổ đông và đăng tải trên Website Công ty)

07/03/2022

HHC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/02/2022

HHC: Thông báo về việc lập danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

25/02/2022

HHC: Thông báo về việc lập Danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

09/02/2022

HHC: Báo cáo tài chính quý 4/2021

09/02/2022

HHC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

31/12/2021

HHC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

25/10/2021

HHC: Báo cáo tài chính quý 3/2021

20/08/2021

HHC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2021