Tin tức & sự kiện

19/09/2023

HHN bị phạt và truy thu 443 triệu vì có hành vi trốn thuế

Theo quyết định ngày 31/08/2023 từ Tổng Cục thuế Hà Nội vừa được công bố, CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội (UPCoM: HHN) bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn vì đã có hành vi trốn thuế cùng các sai phạm khác.

18/09/2023

HHN: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

08/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 18/10/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội – 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 18/10/2023 và xuất trình căn cước công dân.năm 2022

08/09/2023

HHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

30/08/2023

HHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/07/2023

HHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

28/06/2023

HHN: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2022

21/04/2023

BCTC 2022 HHN - Một năm giảm tốc lợi nhuận chỉ đạt 0 tỷ đồng.

20/04/2023

HHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

15/03/2023

HHN: Báo cáo tài chính năm 2022

02/03/2023

HHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/02/2023

HHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/02/2023

HHN: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

16/01/2023

HHN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

24/11/2022

HHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

21/09/2022

HHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

21/09/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 500 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HHN của CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/09/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 25/10/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội – 27/785 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 25/10/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu cổ phần nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

14/09/2022

HHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

14/09/2022

HHN: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền

27/07/2022

HHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022