DNSE Detail Stock HHN

UPCOM: CTCP Vận tải và Dịch vụ Hàng hóa Hà Nội

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

HHN

Tin tức

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

HHN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2018

HHN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2017

HHN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

HHN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

HHN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

HHN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

HHN

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

HHN

0.00%

09/11/2023

HHN bị phạt và truy thu 443 triệu vì có hành vi trốn thuế

HHN

0.00%

19/09/2023

HHN bị phạt và truy thu 443 triệu vì có hành vi trốn thuế

HHN: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế và hóa đơn

HHN

0.00%

18/09/2023

Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 300 đồng/CP

HHN

08/09/2023

HHN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

HHN

0.00%

08/09/2023

HHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

HHN

0.00%

30/08/2023

HHN: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

HHN

0.00%

26/07/2023

HHN: Đính chính Báo cáo tài chính năm 2022

HHN

0.00%

28/06/2023

HHN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HHN

20/04/2023

HHN: Báo cáo tài chính năm 2022

HHN

15/03/2023

HHN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

HHN

02/03/2023

HHN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

HHN

27/02/2023

HHN: Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

HHN

27/02/2023