Tin tức & sự kiện

28/09/2022

HID: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

20/09/2022

HID: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Việt Dũng

20/09/2022

HID: Thông báo thay đổi nhân sự công ty

15/09/2022

HID: Thông báo thay đổi nhân sự thành viên Ban kiểm soát

15/09/2022

HID: Đơn từ nhiệm thành viên Ban kiểm soát

08/09/2022

HID: Thông báo thời gian, hình thức, chương trình và tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

05/09/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam (mã CK: HID) như sau:

30/08/2022

HID: Nghị quyết HĐQT về việc thay đổi người đại diện quản lý vốn của công ty tại CTCP Nước Thuận Thành

24/08/2022

HID: Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu thay đổi niêm yết

22/08/2022

Niêm yết cổ phiếu bổ sung - 76,765,032 CP

Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh quyết định chấp thuận cho Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam được thay đổi niêm yết với nội dung như sau:

19/08/2022

HID: Quyết định thay đổi niêm yết

18/08/2022

HID: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

18/08/2022

HID: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

15/08/2022

HID: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2022

15/08/2022

HID: Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên 2022

12/08/2022

HID: Thông báo Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán (thay đổi lần 6)

02/08/2022

HID: Nghị quyết HĐQT về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

29/07/2022

HID: Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 21

29/07/2022

HID: Giải trình biến động KQKD HN và riêng quý 1 năm tài chính 2022 so với cùng kỳ năm trước

29/07/2022

HID: Báo cáo tình hình quản trị công ty 6 tháng đầu năm 2022