Tin tức & sự kiện

18/01/2023

HID: Báo cáo tình hình quản trị công ty năm 2022

06/01/2023

HID: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm vị trí Tổng Giám đốc

16/12/2022

HID: Thông báo thay đổi nhân sự và Nghị quyết HĐQT về miễn nhiệm Phó TGĐ

07/11/2022

HID: Giải trình biến động KQKD HN và riêng 6 tháng đầu năm tài chính 2022 so với cùng kỳ năm trước

07/11/2022

HID: BCTC 6 tháng đầu năm 2022

07/11/2022

HID: BCTC Hợp nhất 6 tháng đầu năm 2022

28/10/2022

HID: Giải trình biến động kết quả kinh doanh quý 2 năm tài chính 2022 so với quý 2/2021

28/10/2022

HID: BCTC quý 2 năm 2022

28/10/2022

HID: BCTC Hợp nhất quý 2 năm 2022

27/10/2022

HID: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc Kinh Doanh đối với Ông Võ Tiến Dũng

27/10/2022

HID: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm quyền Phó tổng GĐ

11/10/2022

HID: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC

07/10/2022

HID: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022

05/10/2022

HID: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

05/10/2022

HID: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Trường Giang đảm nhận chức danh Thành viên BKS thay cho Bà Võ Huyền My

28/09/2022

HID: Nghị quyết HĐQT về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty

20/09/2022

HID: Nghị quyết HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh đối với ông Nguyễn Việt Dũng

20/09/2022

HID: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Việt Dũng đảm nhận chức danh Phó Chủ tịch HĐQT

15/09/2022

HID: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát đối với Bà Võ Huyền My

15/09/2022

HID: CBTT nhận được đơn xin từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Võ Huyền My