Tin tức & sự kiện

02/02/2023

HKT: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

01/02/2023

BCTC 4/2022 HKT - Lợi nhuận giảm 35,99% trong năm 2022.

11/01/2023

HKT: CBTT ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán cho BCTC năm 2022

22/12/2022

HKT: Từ nhiệm của thành viên HĐQT - Ông Hoàng Quốc Quân

20/12/2022

HKT: Thay đổi nhân sự

23/10/2022

HKT: Báo cáo tài chính quý 3/2022

22/08/2022

HKT: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế bán niên năm 2022 so với cùng kỳ năm 2021

16/08/2022

HKT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

16/08/2022

HKT: Đính chính Báo cáo tài chính quý 2/ 2022

16/08/2022

HKT: Đính chính Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

27/07/2022

HKT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

19/07/2022

HKT: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

28/06/2022

HKT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

28/06/2022

HKT: NQ HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán 2022

24/06/2022

HKT: Ban hành Điều lệ Công ty

24/06/2022

HKT: Ban hành các Quy chế Công ty

24/06/2022

HKT: Bà Nguyễn Thị Du được bầu giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ 2021 - 2025

24/06/2022

HKT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/06/2022

HKT: Ông Hoàng Quốc Quân được bầu làm Tổng Giám Đốc kiêm người đại diện pháp luật thay cho Ông Đặng Thế Phi

21/06/2022

HKT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông