Tin tức & sự kiện

12/08/2022

HLD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

21/07/2022

HLD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

HLD: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

25/05/2022

HLD: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

27/04/2022

HLD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HLD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/04/2022

HLD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

29/03/2022

HLD kê khai thiếu thuế TNDN, bị phạt gần 3 tỷ đồng

Ngày 23/03 vừa qua, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HNX: HLD) đã bị Cục thuế TP. Hà Nội xử phạt gần 3 tỷ đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp.

22/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLD của CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tầng 14, tòa nhà HUDLAND Tower, lô ACC7, khu dịch vụ tổng hợp Linh Đàm (số 06 Nguyễn Hữu Thọ), phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, TP. Hà Nội.
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch thực hiện năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2021;
+ Biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.

17/03/2022

HLD: Báo cáo thường niên 2021

14/03/2022

Kỳ vọng gì ở MBB, HLD và SAB?

Các công ty chứng khoán (CTCK) khuyến nghị giữ SAB do kết quả kinh doanh có tiềm năng hồi phục trong năm 2022; mua MBB do cơ hội tăng trưởng mở rộng nhờ chiến lược mở rộng thị phần; mua HLD do tiềm năng từ dự án Hudland Bình Giang.

14/03/2022

Doanh nghiệp BĐS nhà ở 2021: Lợi nhuận tăng, dòng tiền giảm

Với sự sôi động của thị trường bất động sản năm 2021, dễ thấy đa phần các doanh nghiệp bất động sản (BĐS) nhà ở đều đạt được sự tăng trưởng về cả doanh thu lẫn lợi nhuận.

09/03/2022

HLD: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

04/03/2022

HLD: Giải trình Báo cáo tài chính năm 2021

04/03/2022

HLD: Báo cáo tài chính năm 2021

02/03/2022

HLD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/02/2022

HLD: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

12/02/2022

HLD: Thay đổi nhân sự