Tin tức & sự kiện

01/02/2023

BCTC 4/2022 HLD - Lợi nhuận giảm 69,18% trong năm 2022.

19/01/2023

HLD: Báo cáo tài chính quý 4/2022

18/01/2023

HLD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

28/12/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,200 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HLD của CTCP Đầu tư và phát triển Bất động sản HUDLAND như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 17/01/2023
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán - Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND bắt đầu từ ngày 17/01/2023 và xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/12/2022

HLD: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

13/12/2022

HLD: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền.

14/11/2022

Doanh nghiệp bất động sản nhà ở ảm đạm sau 9 tháng

9 tháng đầu năm 2022, ngành bất động sản liên tiếp đối mặt với nhiều khó khăn, đặc biệt liên quan đến dòng tiền. Trong bối cảnh chung của ngành không thuận lợi, các doanh nghiệp phát triển bất động sản dân dụng cũng chịu không ít ảnh hưởng, dẫn đến kết quả kinh doanh kém khả quan hơn so với cùng kỳ năm 2021.

23/10/2022

HLD: Báo cáo tài chính quý 3/2022

12/08/2022

HLD: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

HLD: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

HLD: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

17/06/2022

HLD: Ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2022

26/05/2022

Lợi nhuận doanh nghiệp bất động sản nhà ở có quý đi lùi thứ 2 liên tiếp

Trong bối cảnh nguồn cung căn hộ hạn chế, kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp bất động sản nhà ở trong quý 1/2022 tiếp tục ghi nhận sự sụt giảm. Đây là quý thứ 2 liên tiếp kết quả chung của ngành đi lùi so với cùng kỳ.

24/05/2022

HLD: Đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

26/04/2022

HLD: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/04/2022

HLD: Báo cáo tài chính quý 1/2022

04/04/2022

HLD: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

HLD: Đơn từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

29/03/2022

HLD kê khai thiếu thuế TNDN, bị phạt gần 3 tỷ đồng

Ngày 23/03 vừa qua, CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản HUDLAND (HNX: HLD) đã bị Cục thuế TP. Hà Nội xử phạt gần 3 tỷ đồng do kê khai sai dẫn đến thiếu số thuế TNDN phải nộp.